Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6 / 2019

PROTOKÓŁ NR 6/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI

z dnia 11 września 2019 r.

 

Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 10 członków komisji. Posiedzenie rozpoczęło się w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Słowackiego we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyli:

1) Barbara Zawal, dyrektor Bursy Międzyszkolnej we Wrześni;

2) Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

3) Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

4) Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Wizja lokalna w placówkach oświatowych Powiatu Wrzesińskiego.

4. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem baz sportowych szkół.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Barbara Zawal, dyrektor Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zapoznała członków komisji z obiektem bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni.

Bursa Międzyszkolna przy ul. Słowackiego we Wrześni posiada 35 miejsc dla uczniów uczących się w szkołach poza swoim miejscem zamieszkania. Bursa gwarantuje wychowankom przede wszystkim zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie i warunki do nauki i rozwijania własnych zainteresowań.

Dnia 27 maja 2019 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11;

2) w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków;

3) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

Bursa działa na podstawie swojego statutu i regulaminu. Każdy pokój wyposażony jest w łóżka, szafy, biurka i łazienkę. W bursie znajdują się: recepcja, stołówka, kuchnia, pomieszczenie do własnego przygotowania posiłków, kotłownia i sale konferencyjne. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Po zapoznaniu się z budynkiem Bursy Międzyszkolnej, członkowie komisji udali się do nowo powstającej hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni poinformował, że Zespół Szkół Politechnicznych jest w tej chwili największą szkołą ponadpodstawową w powiecie wrzesińskim. Dodał, że na dzień dzisiejszy do szkoły uczęszcza 1130 uczniów, a pracuje 84 nauczycieli. Dopowiedział, że zajęcia w szkole odbywają się na jedną zmianę, jednak tylko dlatego, że szkoła korzysta z 10 sal lekcyjnych Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Poinformował, że jeśli chodzi o bazę sportową Zespołu Szkół Politechnicznych to zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w salach, które wcześniej służyły, jako hale warsztatowe Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. W momencie, kiedy rozpocznie się rozbudowa PCEZ sale te nie będą mogły służyć już szkole, ponieważ powstaną w nich nowe pracownie zawodowe. Szkoła posiada boisko zewnętrzne, na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Dodał, że trwa budowa zaplecza dydaktyczno – sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych, w którym znajdzie się hala sportowa o powierzchni około 1.000 m2 i około 1000 miejsc siedzących, mniejsze sale przeznaczone na zajęcia fitness, siłownię, pomieszczenia do przechowywania sprzętu sportowego, a także łazienki z prysznicami i szatnie. Dopowiedział, że budowa hali komplikuje funkcjonowanie PCEZ i przemieszczania się uczniów. Poinformował, że teren szkoły jest nieogrodzony, a stary budynek szkolny nie posiada w tej chwili wyjścia ewakuacyjnego. Teren wokół budowanej hali jest to teren, przez który przechodzą uczniowie udając się na zajęcia praktyczne, zajęcia wychowania fizyczne i zajęcia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaplecze dydaktyczno – sportowe ma również służyć jako obiekt, w którym będą odbywać się spotkania większego grona np. rozpoczęcie roku, czy apele szkolne. Dodał, że potrzeba oddania hali do użytku jest konieczna dla szkoły. Oddanie do użytku zaplecza dydaktyczno - sportowego rozwiąże większość problemów m.in. zostanie ogrodzony teren szkoły i uczniowie będą bezpośrednio ze szkoły mogli przejść na halę sportową.

Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej dodał, że teren Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  stał się przejściem dla mieszkańców miasta, co utrudnia nad zapanowaniem nad bezpieczeństwem uczniów.

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że większość rzeczy wewnątrz i na zewnątrz zaplecza dydaktyczno – sportowego jest do ukończenia w terminie do 16 września. Dodała, że pozostaje teren dookoła hali sportowe. Dopowiedziała, że trwa etap poszukiwania projektanta, który zaaranżuje teren. Poinformowała, że założenie jest takie, iż do końca grudnia 2019 r. łącznie z pozwoleniem na użytkowanie obiekt zostanie oddany. Wszystko natomiast będzie uzależnione od procedowania projektowego.

 

Sprawy bieżące.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy w związku z podwyżkami dla nauczycieli powiat będzie zaciągał kredyt.

Robert Balicki, członek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego odpowiedział, że trwają aktualnie wyliczenia z tym związane.

Członkowie komisji ustalili, że na kolejnym posiedzeniu komisji zapoznają się z bazą sportową przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Paweł Skrzypczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Paweł Skrzypczak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 6 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Skrzypczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2019-11-20 14:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.