Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 29 / 2018

PROTOKÓŁ NR 29/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI,

KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 22 marca 2018 roku

 

Rafał Zięty, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej, Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) założenia przedszkola specjalnego;

2) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli zmianę treści porządku obrad.

 

Pkt 3. 1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia przedszkola specjalnego.

Członkowie komisji zaproponowali zmianę do treści projektu Statutu Przedszkola Specjalnego „Mali Zdobywcy” we Wrześni. Zmiana dotyczyłaby § 29 ust. 2 pkt 1 w rozdziale VII Prawa i obowiązki dzieci, który brzmi: podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, po zmianie pkt ten brzmiałby: podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom.

Członkowie komisji jednomyślnie wyrazili zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie założenia przedszkola specjalnego.

 

Pkt 3. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

Członkowie Komisji zaproponowali wycofanie z porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

Członkowie Komisji jednomyślnie wyrazili zgodę na wycofanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się wizytacja komisji, która sprawdzi i stwierdzi, czy warunki, które zostały opisane w projekcie na utworzenie szkoły muzycznej są zgodne ze stanem faktycznym. Dodał, że na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 wykonywane są prace porządkowe, a także prace przy otoczeniu obiektu.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jak będą wyglądać dojazdy dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych.

Stefan Tomczak odpowiedział, że do przedszkola specjalnego dzieci będą dowożone przez rodziców, a do szkoły specjalnej przez autobusy.

Halina Kotyk zapytała, w jakich godzinach będzie funkcjonować szkoła muzyczna.

Stefan Tomczak odpowiedział, że zajęcia w szkole muzycznej będą odbywać się w godzinach popołudniowych.

Poinformował, że dnia 20.04.2018 r. odbędzie się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Dodał, że do dnia 12.04.2018 r. kandydaci mogą składać dokumenty.

Małgorzata Cichacka zapytała, o budynek bursy przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że w bursie przy ul. Gnieźnieńskiej nadal przebywają mieszkańcy. Poinformował, że zaproponowano im mieszkanie zastępcze, jednak nie wyrazili zgody na zamianę. Dodał, że prowadzone jest postępowanie sądowe w tej sprawie.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Rafał Zięty przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 29 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rafał Zięty
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-05-25 10:23

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.