Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 24 / 2017

PROTOKÓŁ NR 24/2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 4 lipca 2017 r.

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność trzech członków komisji. W posiedzeniu wzięła udział Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:
1) przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”;
2) określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym;
3) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia.
3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

Członkowie komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały oraz z uzasadnieniem do projektu uchwały.  Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”.

2) udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.


Członkowie komisji zapoznali się z treścią projektu uchwały oraz z uzasadnieniem do projektu uchwały. Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

3) rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej – Liceum Ogólnokształcące w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że Liceum Ogólnokształcące w Nekli prowadzone jest przez Fundację „PRO VOBIS”. Do szkoły uczęszcza aktualnie 14 uczniów. Dodała, że liceum jest szkołą dla dorosłych, w trybie zaocznym. Dopowiedziała, że dotację oblicza się na podstawie szkoły tego samego typu znajdującej się w najbliższym powiecie. Zgodnie z zapisem art. 78a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, należy przez to rozumieć w przypadku określonego powiatu (…) powiat graniczący:
1) będący powiatem nie będącym miastem na prawach powiatu, miastem na prawach powiatu do 150 tys. mieszkańców lub miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców oraz
2) prowadzący co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, oraz
3) o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie graniczącym.” 

Poinformowała, że Starostwo Powiatowe we Wrześni skorzystało z aplikacji ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej do ustalenia „najbliższego” powiatu. Powyższa aplikacja wskazała, że powiat gnieźnieński jest „powiatem najbliższym” zgodnie z definicją ustawową. Projekt uchwały znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.0006.2017. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie zaniżenia dotacji dla szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego w Nekli, prowadzonego przez Fundację „PRO VOBIS” i braku szczegółowej kalkulacji jej ustalenia. 

Pkt 3 Wolne głosy i wnioski.

Stefan Tomczak poinformował, że otrzymano wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. 


Bożena Nowacka dodała, że szczegółowe informacje o zdawalności egzaminu maturalnego będą we wrześniu, po ogłoszeniu wyników egzaminu poprawkowego. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.


Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak


Protokołowała:
Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu


 

drukuj (Protokół nr 24 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-12-29 08:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.