Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 18 / 2016

PROTOKÓŁ NR 18/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 29 listopada 2016 r.

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność 3 członków komisji. W posiedzeniu wzięli udział:

1. Eugenia Potęga, inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej,

2. Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przypomnienie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Pana Marka Dybę problematyki związanej z bieżącym funkcjonowaniem Centrum, zapoznanie z jego strukturą, bazą i wyposażeniem.

3. Wyposażenie szkół i placówek w aspekcie zapewnienia stanowisk egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych dla młodzieży szkół wrzesińskich.

4. Organizacja nowoczesnego kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami.

5. Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego w PCEZ we Wrześni.

6. Omówienie materiałów na najbliższą sesję Rady Powiatu.

7. Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie powyższych punktów Marka Dybę, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Marek Dyba poinformował, że w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (PCEZ) we Wrześni wchodzi:

1) Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP),

2) Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU),

3) Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ).

Dodał, że CKP zajmuje się organizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla młodzieży szkolnej. Dopowiedział, że od kilku lat jest tendencja wzrostowa, zatrudniani są co roku nowi nauczyciele (w 2016 roku – 1 nauczyciel, w 2015 roku – 2 nauczycieli, a w przyszłym roku 1 lub 2 nauczycieli).

Stefan Tomczak zapytał, ilu aktualnie jest nauczycieli zatrudnionych w CKP.

Marek Dyba odpowiedział, że łącznie jest 11 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat.

Poinformował, że w CKU przeprowadzane są kursy, natomiast w ODiDZ prowadzone są turnusy i konsultacje indywidualne dla pracowników młodocianych w 22 zawodach. Dodał, że ośrodek posiada porozumienie pomiędzy ośrodkami w Gnieźnie, Słupcy, Trzemesznie, Witkowie i Zagórowie. Dopowiedział, że ośrodki te realizują turnusy i konsultacje dla pracowników młodocianych.

Marek Dyba poinformował, że główny zasięg działania obejmuje powiat wrzesiński. Dodał, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej realizuje zadania zarówno dla pracowników, osób młodocianych i osób dorosłych. Dopowiedział, że od stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona nowa reforma oświatowa.

Poinformował, że docelowa struktura szkoleniowa to:

1) 8-letnia szkoła podstawowa,

2) 4-letnie liceum ogólnokształcące,

3) 5-letnie technikum,

4) 3-lenia szkoła branżowa I stopnia,

5) 2-letnia szkoła branżowa II stopnia,

6) 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,

7) szkoły policealne.

Dodał, że zmienią się zasady egzaminów:

1) ósmoklasisty (od roku szkolnego 2018/2019) język polski, język obcy, matematyka + jeden przedmiot do wyboru;

2) w szkołach branżowych I stopnia – jedna kwalifikacja, ukończenie szkoły i zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu;

3) w szkołach branżowych II stopnia – jedna kwalifikacja + egzamin dojrzałości;

4) 5-letnie technikum – jedna kwalifikacja;

5) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – na obecnych zasadach.

Dopowiedział, że po ukończeniu szkoły branżowej I i II stopnia uczeń będzie posiadał dwie kwalifikacje dające technika (wykształcenie zasadnicze i wykształcenie na poziomie średnim).

Marek Dyba poinformował, że nastąpiły zmiany na wrzesińskim rynku pracy:

1) zatrudniono nowych pracowników w firmie Volkswagen, Inalfa, Krispol i Gestamp;

2) wzrosła liczba ludności w powiecie wrzesińskim;

3) wzrosła liczba ludności w wieku szkolnym;

4) konieczność dostosowania się do założeń wprowadzających zmiany do edukacji zawodowej zapoczątkowanych w 2017 r.

Przedstawił oczekiwania wobec szkolnictwa zawodowego we Wrześni:

1) dostosowanie kierunków kształcenia do zapotrzebowania nowego rynku pracy związanego zwłaszcza z branżą motoryzacyjną i uruchomieniem nowych kierunków takich jak: monter mechanik, mechatronik, mechanik precyzyjny, blacharz samochodowy, lakiernik i elektromechanik pojazdów samochodowych;

2) dostosowanie bazy do szkolenia zawodowego, szczególnie praktycznego, w zawodach i specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy;

3) przekwalifikowanie wielu pracowników w celu dostosowania ich umiejętności do potrzeb nowego rynku pracy;

4) podniesienie kwalifikacji osób już będących na tym rynku pracy;

5) przeszkolenie osób niepracujących w celu umożliwienia im sprawnego poruszania się po nowym rynku pracy;

6) współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu.

Dodał, że realizowany jest projekt pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, na który składają się:

1) modernizacja bazy pobytowej: bursa przy ul. Słowackiego we Wrześni, internat przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni;

2) modernizacja istniejących i tworzenie nowych pracowni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

3) budowa zaplecza dydaktyczno – sportowego;

4) budowa Centrum Badań Rozwoju Nowoczesnych Technologii w miejscowości Grzymysławice.

Marek Dyba poinformował, że 14.12.2016 r. odbędzie się seminarium dla młodzieży, które będzie prowadzić firma ITA z Poznania. Dodał, że zostaną zaprezentowane m.in. skanery, drukarki 3D i ramiona pomiarowe. Przedstawił możliwości kształcenia, jakie będą dostępne po zmodernizowaniu pracowni Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni:

1) elektromechanik,

2) operator obrabiarek skrawających,

3) technik mechanik,

4) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

5) technik budownictwa,

6) technik przetwórstwa mleczarskiego,

7) operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Dodał, że ostaną wprowadzone nowe kierunki: monter mechatronik, mechanik precyzyjny i lakiernik.

Poinformował, że w ramach przeprowadzonej modernizacji w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni powstaną nowe pracownie m.in. językowa na 14 stanowisk i biblioteka multimedialna. Dodał, że powstał projekt Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, w związku z którym organizowane są kursy kierowane przede wszystkim dla pracowników powiatu wrzesińskiego. Dopowiedział, że w ciągu dwóch lat zostanie przeszkolonych 960 osób, w tym 90 osób może ukończyć dwa kursy.

Radny Rafał Zięty zapytał, czy te kursy są bezpłatne.

Marek Dyba odpowiedział, że kursy są bezpłatne, a osobom niepełnosprawnym zwracany jest również koszt dojazdu.

Przewodniczący komisji zapytał, jakie firmy zaineresowane są współpracą z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Marek Dyba odpowiedział, że zainteresowana jest firma Inalfa i firma Krispol.

Marek Dyba poinformował, że często organizowane są wycieczki do firm np. w Bridgestone w Poznaniu. Dodał, że Centrum organizuje zajęcia dla trzech szkół: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni i Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Dopowiedział, że były organizowane kursy techniczne dla uczniów gimnazjów w zakresie spożywczym i technicznym. Poinformował, że są plany, aby powrócić do zawodów technicznych i organizować kursy dla szkół gimnazjalnych. Dodał, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wykaz potrzebnych sprzętów, które powinny znajdować się na egzaminach zawodowych. Dodał, że lista zawiera wiele sprzętów, a wykorzystywana jest z tego niewielka ilość. Dopowiedział, że Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni zajmuje się wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych, a Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest organizatorem.

Eugenia Potęga dodała, że zakupy w roku szkolnym 2013/2014 na wyposażenie stanowisk do przeprowadzenia egzaminów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wyniosły 43.000,00 zł. Dopowiedziała, że wyposażenie pracowni gastronomicznej na potrzeby egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wyniosło 52.000,00 zł. Poinformowała, że w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni na przygotowanie stanowisk do przeprowadzenia egzaminów zawodowych:

1) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 6.300,00 zł,

2) technik informatyk – 41.000,00 zł,

3) technik budownictwa – 3.000,00 zł,

4) technik mechanik – 6.000,00 zł,

5) technik elektronik – 54.000,00 zł,

6) elektromechanik – 6.900,00 zł.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 18 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-08-11 10:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.