Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 4 / 2015

PROTOKÓŁ NR 4/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,

SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 20 maja 2015 roku

 

Stefan Tomczak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie stwierdzając obecność czterech członków komisji, co wobec statutowego jej składu stanowiło quorum do rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad. W spotkaniu uczestniczyła Bożena Nowacka, sekretarz powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie informacji na temat:
  1) projektów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu wrzesińskiego na rok szkolny 2015/2016 oraz związanych z tym spraw kadrowych,
  2) organizacji form wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie wrzesińskim – analiza oferty programowej placówek oświatowych, kulturalnych oraz Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa.
 4. Zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Powiatu we Wrześni.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3.1)

Odnosząc się do projektu naboru na rok szkolny 2015/2016 Bożena Nowacka zaznaczyła, że:
1) wyznacznikiem określenia liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych są m.in.: demografia i dbałość o określony poziom naboru. Podkreśliła, że kierowanie się takimi wskaźnikami ma na celu zapewnienie młodzieży możliwości zdania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego na wysokim poziomie,
2) Zarząd wyraził zgodę na utworzenie oddziałów umożliwiających naukę 848 uczniom zakładając jednocześnie napływ młodzieży z powiatów sąsiednich, gdyż absolwentów gimnazjum w powiecie wrzesińskim będzie 774,
3) w Zespole Szkół Politechnicznych zwiększy się liczba oddziałów w zasadniczej szkole zawodowej, gdyż Zarząd wyraził zgodę na kształcenie w nowym zawodzie tj. monter-mechatronik,
4) w Zespole Szkół Specjalnych zmniejsza się liczba uczniów z upośledzeniem lekkim, gdyż rodzice coraz częściej decydują, by ich dzieci rozpoczęły naukę w szkole masowej,
5) powstanie publiczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla absolwentów gimnazjum,
6) dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych będzie w dalszym ciągu pani Ewa Kaczmarek, która jako jedyna zgłosiła swoją kandydaturę w konkursie,
7) dwóch nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych odchodzi na emeryturę, dyrektorzy nie zgłosili potrzeby zwolnienia nauczycieli,
8) w najbliższych latach pewnie zaistnieje konieczność zwolnienia nauczycieli języka niemieckiego, ze względu na zwiększoną liczbę absolwentów gimnazjów, dla których język angielski jest wiodącym językiem obcym,
9) w chwili obecnej, trudno przewidzieć, czy powstanie oddział szkoły zawodowej w Pyzdrach.

Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3.2)

Bożena Nowacka zauważyła, że szkoły są aktywne w czasie ferii zimowych, natomiast w okresie letnim nie odbywają się w nich żadne zajęcia. Zaznaczyła, że powiat organizuje co roku Powiatową Akcję Letnią i Sportowe Wakacje oraz finansuje możliwość uruchomienia basenu w Orzechowie. Dodała, że Zarząd dofinansowuje, w ramach otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych, a ponadto w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizuje projekt dla młodzieży polskiego pochodzenia z Rumunii. Podkreśliła, że na organizację wypoczynku młodzieży przeznacza się z budżetu powiatu kwotę około 50.000,00zł.

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 4

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał na VI sesję Rady Powiatu we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji podjęli dyskusję na temat siedziby Zespołu Szkół Specjalnych, która miałaby zostać przeniesiona do „byłego biurowca” Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów” we Wrześni.

Rafał Zięty podsumował, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym, a jego adaptacja, na potrzeby niepełnosprawnych dzieci, nie będzie wymagała wysokich nakładów finansowych. Dodał, że w budynku znajduje się dobrze wyposażona sala rehabilitacyjna, winda i wiele dużych pomieszczeń, które można podzielić na mniejsze sale.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Stefan Tomczak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Stefan Tomczak

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk
Referent
Referat Kancelaria Ogólna,
Biuro Rady i Zarządu
 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu, Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, pokój nr 117 (I piętro).

drukuj (Protokół nr 4 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefan Tomczak
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2015-06-29 15:21
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-29 15:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.