Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 2 / 2019

PROTOKÓŁ NR 2/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 14 marca 2019 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Analiza sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2018 r.

4. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

5. Przedstawienie informacji ze szkolenia dotyczącego działania Komisji Rewizyjnej zorganizowanego przez WOKiSS.

6. Sprawy bieżące.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Analiza sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2018 r.

Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

 

Pkt 4 Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

Członkowie komisji zapoznali się z protokołami z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w 2018 r., z których wynika, iż nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

 

Pkt 5 Przedstawienie informacji ze szkolenia dotyczącego działania Komisji Rewizyjnej zorganizowanego przez WOKiSS.

Przewodniczący komisji przedstawił program szkolenia, w którym brał udział 1 marca 2019 r. w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych:

1) prawne podstawy działania komisji rewizyjnej;

2) statut komisji rewizyjnej;

3) statut jednostki samorządu terytorialnego jako akt regulujący działanie komisji rewizyjnej;

4) powołanie i określanie składów komisji rewizyjnej;

5) kompetencje komisji rewizyjnej;

6) stosunek komisji rewizyjnej do pozostałych komisji rady;

7) ustalanie i zatwierdzanie planu pracy komisji rewizyjnej;

8) absolutorium jako podstawowe zadanie komisji;

9) zakres kontroli oraz jej ograniczenia.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące.

Radna Wiesława Kowalska zapytała o przebieg sprawy dotyczącej interpelacji radnego Marka Kołodziejczyka w sprawie sytuacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Przewodniczący komisji odpowiedział, że uzyskał odpowiedź na interpelację od radnego Marka Kołodziejczyka, która zawiera informację, iż zlecono audytorowi przeprowadzenie zewnętrznej kontroli wydatkowania środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie informacji o trybie wyłonienia i podmiocie przeprowadzającym audyt wydatkowania środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 2 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2019-04-19 11:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj