Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6 / 2019

 

PROTOKÓŁ NR 6/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 22 maja 2019 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad.

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków o zmianę porządku obrad.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu wraz z informacją o stanie mienia, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet Powiatu Wrzesińskiego w 2018 r. był wykonywany zgodnie z prawem, w sposób celowy, rzetelny i gospodarny.

Stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Komisja Rewizyjna opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 r., do której załączyła opinię o wykonaniu budżetu.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział pięciu członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna oddała 5 głosów „za” przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2018 r., 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący komisji poinformował, że ww. wniosek wraz z opinią zostaną przekazane przewodniczącemu Rady, a następnie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

 

drukuj (Protokół nr 6 / 2019)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-06-03 07:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj