Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 7 / 2019

PROTOKÓŁ NR 7/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 7 października 2019 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność trzech członków komisji, co wobec jej składu stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji poinformował, że zgodnie z rocznym planem pracy Komisja Rewizyjna przystępuje do kontroli zadań realizowanych w 2018 r. przez Wydział Edukacji. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w zakresie:

 1. kosztów związanych z obsługą zadania pn. „Powiatowa Strefa Sportu”,
 2. kosztów związanych z obsługą zadania pn.: „XX Ogólnopolski Wyścig Kolarski
  o Puchar Ryszarda Szurkowskiego pod Patronatem Starosty Wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza”,
 3. kosztów związanych z realizacją zadania pn.: „XIV Powiatowa Akcja Letnia”.

Dokumentację do kontroli przedłożyła Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze zestawieniami kosztów oraz poddała kontroli losowo wybrane faktury i zawarte umowy. W toku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Wniosek końcowy:

Komisja Rewizyjna, na podstawie skontrolowanej dokumentacji, stwierdziła, że objęte kontrolą zadania były realizowane w 2018 r. przez Wydział Edukacji w sposób prawidłowy, celowy i zgodny ze stanem faktycznym.

Zgodnie z § 82 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r., Komisja Rewizyjna sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli, który stanowi odpowiednio załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół Specjalnych w 2018 r. wynikającej z realizacji rocznego planu kontroli. Czynności kontrolne obejmowały wydatki w ramach działu 801 rozdziałów 801102, 80111 i 80134 § 4210 – zakup materiałów. Dokumentację do kontroli przedłożyła Anna Trubacz, główna księgowa, gdyż zgodnie z uchwałą Rady z 2016 r. obsługę w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz obsługę płacową Zespołowi Szkół Specjalnych zapewnia Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do kontrolowanego zakresu.

Wniosek końcowy:

Komisja Rewizyjna, na podstawie skontrolowanej dokumentacji nie wnosi uwag do gospodarki finansowej Zespołu Szkół Specjalnych w 2018 r. Wydatki były realizowane w sposób celowy i gospodarny, a potwierdzeniem stanu faktycznego są dokumenty przedłożone do kontroli.

Zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego, Komisja Rewizyjna sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli, który stanowi odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji uzgodnili, że zgodnie z § 72 ust. 5 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, za zgodą Rady przeprowadzą kontrolę w zakresie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli mającą na celu wyjaśnienie kwestii opisanych w piśmie przekazanym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w dniu 3 września 2019 r.

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że czynności kontrolne zostaną przeprowadzone w dniach:

 1. 21 października 2019 r. w zakresie: procedury wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, współpracy z firmą cateringową przy organizacji szkoleń w Centrum oraz organizacji szkoleń przeprowadzonych i planowanych w Centrum,
 2. 23 października 2019 r. w zakresie organizacji szkoleń wyjazdowych dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 7 / 2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2019-10-22 09:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Zastosuj