Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8 / 2019

PROTOKÓŁ NR 8/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 21 października 2019 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków komisji, co wobec jej składu stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego na sesji w dniu 26 września 2019 r. wyraziła zgodę na rozszerzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej w celu wyjaśnienia zarzutów skierowanych w piśmie przesłanym przez Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwuetapową kontrolę w ww. zakresie. W pierwszej kolejności, zgodnie z zawiadomieniem przekazanym staroście wrzesińskiemu, Komisja Rewizyjna podjęła czynności kontrolne w zakresach:

  • procedury wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,
  • współpracy z firmą cateringową przy organizacji szkoleń w Centrum,
  • organizacji szkoleń przeprowadzonych i planowanych w Centrum.

 

Dokumentację do kontroli przedłożyła pani Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji.

Wniosek:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Komisja Rewizyjna ustaliła, że:

  1. wyłonienie kandydata na stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zostało przeprowadzone stosownie do procedury określonej w regulaminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. współpracę z firmami cateringowymi przy organizacji szkoleń w Centrum podejmowano na życzenie organizatorów szkoleń (zleceniodawców), a płatności następowały w terminie,
  3. organizacja szkoleń w Centrum jest przeprowadzana zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy zewnętrzne, a koszty organizacji przeprowadzonych szkoleń są opłacone przez zleceniodawców na podstawie faktur obciążeniowych wystawianych przez powiat wrzesiński.

 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresach objętych przeprowadzoną kontrolą.

 

Komisja Rewizyjna ustaliła, że w dniu 23 października 2019 r. przeprowadzi dalsze czynności kontrolne tj. kontrolę organizacji szkoleń wyjazdowych dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Członkowie komisji uzgodnili, że z czynności kontrolnych mających na celu wyjaśnienie zarzutów skierowanych w nadesłanym piśmie zostanie sporządzony jeden protokół kontroli.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2019-11-19 11:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.