Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 66 / 2018

PROTOKÓŁ NR 66/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 25 maja 2018 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 22.05.2018 r.

4. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Przewodnicząca komisji odczytała protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 22.05.2018 r.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu.

 

Pkt 4

Maria Taciak odczytała projekt opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

 

Podsumowując:

Komisja Rewizyjna na podstawie szczegółowej analizy złożonego przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok uchwałą nr 884/2018 z dnia 22 marca 2018 roku wraz z częścią opisową, a także po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz uchwałą nr SO-0954/35/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2018 rok stwierdza, że sprawozdanie przygotowane zostało w sposób rzetelny. Przeprowadzona kontrola dokumentów źródłowych w zakresie dochodów i dokonywanych wydatków, potwierdziła, że budżet realizowany był w sposób celowy, oszczędny i gospodarny, przestrzegając dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w 2017 roku realizował budżet prawidłowo. Stosownie zatem do art. 16 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) komisja wyraża pozytywna opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem treści opinii wzięło udział sześciu członków komisji.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok została przyjęta jednomyślnie.

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Komisja Rewizyjna, po opracowaniu opinii o sprawozdaniu, sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział sześciu członków komisji.

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok został przyjęty jednomyślnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Halina Kotyk

6. /-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 66 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.