Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 61 / 2018

PROTOKÓŁ NR 61/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 5 lutego 2018 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

4. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Członkowie komisji opracowali sprawozdanie z realizacji planu pracy kontroli w 2017 roku, którego treść zaakceptowali jednomyślnie.

 

Pkt 4

Członkowie komisji uzgodnili, że kontrolę procedury postępowań o zamówienia publiczne w 2017 r. przeprowadzi zespół w składzie:

a) Halina Kotyk - przewodnicząca zespołu,

b) Przemysław Hirschfeld,

c) Przemysław Kuczora.

Maria Taciak poinformowała, że opracowany materiał będzie wykorzystany do sprawozdania z wykonania budżetu na 2017 r. Dodała, że zostanie udzielone upoważnienie członkom wyżej wymienionego zespołu do przeprowadzenia kontroli, a także skierowane pismo do Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich o przygotowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenie kontroli.

Członkowie Komisji uzgodnili, że kontrola procedury postępowań o zamówienia publiczne w 2017 r. zostanie przeprowadzona w marcu 2018 r.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że w związku z tym, że Komisja Rewizyjna posiada wiele zadań, może warto zastanowić się nad utworzeniem Komisji Skarg i Wniosków, która zajmie się analizą i rozpatrywaniem skarg.

Maria Taciak dodała, że na podstawie podpisanej nowej  ustawy samorządowej, od przyszłej kadencji zostanie powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Halina Kotyk

5. /-/ Przemysław Kuczora

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

 

 

drukuj (Protokół nr 61 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-03-01 10:39

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.