Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 62 / 2018

PROTOKÓŁ NR 62/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 26 marca 2018 r.

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu kontroli realizacji procedur postępowań o zamówienia publiczne w 2017 r. z dnia 14.03.2018 r.

4. Sprawy bieżące.                     `

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Halina Kotyk, przewodnicząca zespołu kontrolnego przeczytała protokół kontroli realizacji procedur postępowań o zamówienia publiczne w 2017 r.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu.

Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4

Członkowie komisji uzgodnili, że kontrolę dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. przeprowadzi zespół w składzie:

a) Maria Taciak - przewodnicząca zespołu,

b) Henryka Waligóra,

c) Czesław Borkowski.

Maria Taciak poinformowała, że opracowany materiał będzie wykorzystany do sprawozdania z wykonania budżetu na 2017 r. Dodała, że zostanie skierowane zawiadomienie do starosty o przeprowadzeniu kontroli, a także  zostanie udzielone upoważnienie członkom wyżej wymienionego zespołu do przeprowadzenia kontroli.

Członkowie komisji uzgodnili, że kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. zostanie przeprowadzona dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Halina Kotyk

5. /-/ Przemysław Kuczora

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

 

 

drukuj (Protokół nr 62 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-05-15 09:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.