Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 63 / 2018

PROTOKÓŁ NR 63/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 10 maja 2018 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność pięciu członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. z dnia 23.04.2018 r.

4. Ustalenie harmonogramu prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.

5. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Maria Taciak, przewodnicząca zespołu kontrolnego zapoznała komisję z wynikami kontroli odczytując protokół kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 4

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że od dnia 14 maja 2018 r. rozpocznie przeprowadzanie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 r. w zakresie:

1) wykonania dochodów budżetowych,

2) wykonania wydatków budżetowych,

3) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,

4) procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych,

5) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

6) zobowiązań wymagalnych,

7) zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie,

8) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym,

9) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

10) rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2017 rok;

11) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że zgodnie z § 60 ust. 1, 2 i 3 czynności kontrolne będą dokonywane przez zespoły, działające na podstawie stosownych upoważnień, odpowiednio w składzie:

1) Przemysław Hirschfeld – kierownik zespołu, Przemysław Kuczora i Halina Kotyk (w zakresie wymienionym w pkt. 1, 4 i 6);

2) Maria Taciak – kierownik zespołu, Czesław Borkowski i Henryka Waligóra (w zakresie wymienionym w pkt. 2, 3 i 7).

W pełnym składzie komisja podejmie czynności w zakresie wymienionym w pkt. 5, 8, 9, 10 i 11.  Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Przemysław Kuczora

5. /-/ Halina Kotyk

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 63 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-05-15 09:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.