Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 50 / 2017

PROTOKÓŁ NR 50/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 25 maja 2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność sześciu członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 

2. Przyjęcie stanowiska i opracowanie projektu uchwały w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez starostę wrzesińskiego w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września.

 

3. Sprawy bieżące.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Pkt 2

Maria Taciak poinformowała, że na prośbę członków komisji, pracownicy Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa oraz Referatu Dróg Powiatowych opracowali pisemną odpowiedź na zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze. Pismo znajduje się w zbiorze skarg i wniosków w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod znakiem SOR.1510.2.2017.

Członkowie komisji jednomyślnie uzgodnili, że przygotowana odpowiedź odnosi się do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze.

 

Na podstawie przekazanej odpowiedzi, członkowie komisji opracowali projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z uzasadnieniem, w którym stwierdzili bezzasadność skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez starostę wrzesińskiego w zakresie przebudowy i rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948 P Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września. Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące.

Maria Taciak poinformowała, że we wrześniu komisja przeprowadzi kontrolę:

1) zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie określonym w § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni;

2) realizacji Zarządzenia nr 27/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni za okres od stycznia do czerwca 2017 r.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Maria Taciak, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji
  2. /-/ Czesław Borkowski
  3. /-/ Przemysław Hirschfeld
  4. /-/ Przemysław Kuczora
  5. /-/ Stefan Tomczak
  6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk - Jakubowska, inspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 50 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Maciejczak
    data publikacji: 2017-06-09 10:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.