Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 59 / 2017

PROTOKÓŁ NR 59/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 8 grudnia2017 r.

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z kontroli realizacji Zarządzenia nr 16/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni za okres od stycznia do października 2017 r.

4. Kontrola realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 – 2032”.

5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca komisji zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

1) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.;

2) zajęcie stanowiska w sprawie skargi z dnia 28.06.2017 r. dotyczącej wydarzenia z dnia 22.06.2017 r., które miało miejsce w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Punkty będą przedstawione w pkt. 3 i 4 porządku obrad.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3

Członkowie komisji zaproponowali następujące tematy do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.:

I kwartał:

1. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu za 2017 rok.

2. Kontrola procedury postępowań o zamówienia publiczne w 2017 roku .

II kwartał:

1. Kontrola dotacji udzielonych organizacjom porządku publicznego.

2. Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok, sporządzenie opinii o sprawozdaniu oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

III kwartał:

1. Kontrola realizacji wniosków – uwag z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w 2017 roku.

2. Kontrola gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni za 2017 rok.

IV kwartał:

1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu na 2018 r.

Przewodnicząca komisji przeczytała ustalony plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli treść planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

 

Pkt 4

Przewodnicząca komisji przypomniała, że na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 25.09.2017 r. poinformowała, iż Komisja Rewizyjna powróci do skargi z dnia 28.06.2017 r. na Szpital Powiatowy we Wrześni. Dodała, że Przewodniczący Rady skierował pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Dopowiedziała, że do dziś nie otrzymano odpowiedzi.

Komisja Rewizyjna nadal oczekuje odpowiedzi na skargę, jaką udzielił Szpital Powiatowy we Wrześni skarżącym.

 

Pkt 5

Przewodnicząca komisji przeczytała protokół kontroli realizacji Zarządzenia nr 16/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni za okres od stycznia do października 2017 r.

Członkowie jednomyślnie przyjęli treść odczytanego protokołu.

Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 6

Przewodnicząca komisji poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu zostanie przeprowadzona kontrola realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013 - 2032”.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa udostępnił komisji dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie kontroli.

Komisja przeprowadziła kontrole losowo wybranych spraw. W toku prowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

W związku z szerokim zakresem kontroli, komisja postanowiła, iż czynności kontrole będą kontynuowane na posiedzeniu w dniu 13.12.2017 r.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

1. /-/ Maria Taciak – przewodnicząca komisji

2. /-/ Czesław Borkowski

3. /-/ Przemysław Hirschfeld

4. /-/ Halina Kotyk

5. /-/ Przemysław Kuczora

6. /-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Protokół nr 59 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-02-06 11:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.