Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Celem kontroli była ocena: spraw organizacyjnych i kadrowych, wydawanych przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, w dniach 21-23 stycznia 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w zakresie dokonanych zamówień publicznych w 2014 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 3 i 5 lutego 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola dotacji udzielonych stowarzyszeniom na działalność publiczną w 2014 roku w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 5 lutego 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok.

Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,

- rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,

- realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych,

- ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

- zobowiązania wymagalne,

- zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 12 lutego, 25 marca, 17, 23 i 27 kwietnia oraz 6 i 11 maja 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola zadania „Kościół poewangelicki w Miłosławiu – miejscem wystaw muzealnych” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 24 lutego 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji umowy SPON/02/15/2014 z dnia 30.05.2014 r. o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, w dniu 18 marca 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni w zakresie gospodarki finansowej w roku 2014.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni w zakresie gospodarki finansowej w roku 2014.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 20-24 kwietnia 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w rozdziałach: 75011 i 85321.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 26 maja – 11 czerwca 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola trwałości projektu „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 26 czerwca 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w zakresie gospodarki finansowej za pierwsze półrocze 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 3-4 września 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 7 – 9 września 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola samodzielnego stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w zakresie wykonywanych zadań w 2014 r., określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 5 października 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych wg algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, w dniach 5 – 10 października 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu we Wrześni podjętych w okresie od stycznia do października 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 21 października 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w zakresie gospodarki finansowej za okres od stycznia do września 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 29 października 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola załatwiania skarg i wniosków złożonych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego na działalność Zarządu Powiatu, Starosty, komórek organizacyjnych Starostwa oraz ich pracowników.

Okres objęty kontrolą: 2014 rok i od stycznia do lipca 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 16 i 26 listopada 2015 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
    data wytworzenia: 2015-06-12
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-06-12 14:49
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-03 13:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.