Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2003. Czynnością kontrolną objęto analizę sprawozdań statystycznych oraz ich zgodności z układem wykonawczym pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, korzystania przez Zarząd z upoważnień do dokonywania zmian w budżecie, procedury zamówień publicznych w tym na obligacje oraz wydatków na promocję powiatu. Kontrolę przeprowadziły dwa zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 7, 14, 15, 19 kwietnia 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola kompleksowa Powiatu Wrzesińskiego w zakresie realizowania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa. Kontrolą objęto rok 2003. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 20 kwietnia – 21 maja 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa w zakresie legalności uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Kontrolą objęto uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni podejmowane na posiedzeniach Zarządu w III i IV kwartale 2003 r. na podstawie przedstawionych dokumentów: Statutu Powiatu Wrzesińskiego, zbioru uchwał Zarządu, rejestru uchwał Zarządu. Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 13-17 maja 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola Wydziału Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej w zakresie gospodarki finansowej i wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 12-13 lipca 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, skierowanych do jednostek kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu we Wrześni w 2003 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 27-28 lipca oraz 2 września 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa, dotycząca materiałów archiwalnych wytworzonych przed 1999 r., przechowywanych w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego we Wrześni. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału w Gnieźnie Archiwum Państwowego w Poznaniu, w dniu 23 września 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni. Czynnościami kontrolnymi objęto gospodarkę finansową, dostępność usług medycznych oraz sposób realizacji zaleceń pokontrolnych. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 21 oraz 29 września 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Przedmiotem kontroli był sposób przeprowadzania przetargów oraz przestrzeganie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrolą objęto zamówienia publiczne przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2004 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 23, 28 września oraz 5 i 7 października 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola sprawdzająca w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Kontrolą objęto sposób realizacji wniosków pokontrolnych, odniesionych do protokółu kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego we Wrześni z dnia 10.09.2002 r. Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 18-19 listopada 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. Czynnościami kontrolnymi objęto organizację i finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 8 grudnia 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Czynnościami kontrolnymi objęto tworzenie, organizację i finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 8 grudnia 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu. Przedmiotem kontroli była prawidłowość i terminowość realizacji uchwał podjętych przez radę Powiatu II kadencji, w okresie od 1 grudnia 2003 r. do 30 listopada 2004 r. oraz sposób prowadzenia ewidencji uchwał, a także sposób usunięcia nieprawidłowości wykazanych w uwagach protokółu z ostatniej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady. Kontrolę przeprowadził członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 20 i 29 grudnia 2004 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
    data wytworzenia: 2015-04-29
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-04-29 10:06
  • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.