Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola sprawdzająca Starostę Wrzesińskiego.

Celem kontroli była ocena stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych w wyniku kontroli problemowej dotyczącej oceny działań organu administracji architektoniczno-budowlanej zmierzającej do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, jak również ustalenie stopnia realizacji działań zadeklarowanych w odpowiedziach na zalecenia pokontrolne.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dniach od 29 lutego 2016 r. do 4 marca 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola Wydziału Promocji i Kultury w zakresie wydatków poniesionych na promocję powiatu wrzesińskiego w 2015 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach od 2 do 16 marca 2016 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych wg algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, w dniach 7 – 14 marca 2016 r.


Kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola projektu „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego” w celu realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Informacja pokontrolna znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok.

Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,

- rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,

- realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych,

- ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

- zobowiązania wymagalne,

- zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 21 i 25 kwietnia oraz 4, 5, 9 i 16 maja 2016 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu w zakresie realizowanych zadań.

Okres objęty kontrolą: I kwartał 2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 31 maja i 13 czerwca 2016 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami w przedmiocie prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 r. do 14 czerwca 2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 14 czerwca 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 14 września 2016 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola wyników kontroli zarządczej za 2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 26 września i 5 października 2016 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola gospodarki finansowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni za okres od stycznia do września 2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 9 grudnia 2016 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2016-11-03 14:01
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2017-04-20 12:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.