Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola wykorzystania środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2004-2005. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu, w dniach 12 stycznia do 1 lutego 2006 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2005. Przedmiotem kontroli były: analiza dochodów i wydatków budżetowych, analiza rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej, dotacje, zobowiązania wymagalne, analiza sprawozdań statystycznych oraz ich zgodność z układem wykonawczym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, procedura zamówień publicznych, zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnień do dokonywania zmian w budżecie. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 4-12 kwietnia 2006 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących zasad udostępniania danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostę Wrzesińskiego. Kontrolą objęto udostępnianie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego oraz pobieranie opłat za udostępnianie danych i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 11 maja 2006 r. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 11-14 kwietnia 2006 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Kontrolą objęto zamówienia publiczne przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. oraz od 1 stycznia do 31 marca 2006 r. Przedmiotem kontroli był sposób przeprowadzania przetargów oraz przestrzeganie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 11-12 maja oraz 5-6 czerwca 2006 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego we Wrześni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., poszerzona o kontrolę sprzedaży nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 129/5 sprzedanej w roku 2004. Kontrolę przeprowadzono na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Czynności kontrolne przeprowadził pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w dniach 17-28 lipca, 7-8 września, 14-15 września 2006 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Planowana kontrola realizacji projektu studenckiego 2004/2005 „Stypendia dla studentów z powiatu wrzesińskiego w roku akademickim 2004/2005” w ramach działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Odbiorcę Ostatecznego - Beneficjenta – Starostwo Powiatowe we Wrześni. Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą realizacji ww. projektu – dokumentację podstawową, sprawozdania, wnioski o płatność oraz dokumenty związane z procesem wyłaniania stypendystów wraz z realizacją wypłat stypendiów w roku akademickim 2004/2005 w stosunku do wybranych stypendystów (studentów). Czynności kontrolne obejmowały okres realizacji projektu w latach 2004/2005 (od początku do zakończenia jego realizacji). Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Oddziału Programów Stypendialnych UE, Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 28 lipca 2006 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
    data wytworzenia: 2015-04-29
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-04-29 12:02
  • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.