Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą dofinansowania sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, a w szczególności dołączane do rozliczenia wykazy osób korzystających z dofinansowanych imprez, wycieczek itp. Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28 lutego 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2006. Kontrolą objęto analizę dochodów i wydatków budżetowych, rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej, zobowiązań wymagalnych, sprawozdań statystycznych oraz ich zgodności z układem wykonawczym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, procedury zamówień publicznych, zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z częścią opisową przedłożonych przez Zarząd Powiatu. Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 4 i 11 kwietnia 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola finansowa w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa Powiatowego Zarządu Dróg w I kwartale 2007 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 12 czerwca 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa gospodarki finansowej w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni za okres styczeń – maj 2007 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 22 czerwca 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Planowa kontrola końcowa projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wrzesińskiego” nr Z/2.30/II/2.2.1/1/04 realizowany w ramach działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Odbiorcę Ostatecznego – Beneficjenta – Powiat Wrzesiński. Kontrolą objęto: dokumentację dotyczącą realizacji ww. projektu – wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, umowę o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i aneksami, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, wnioski o płatność oraz dokumenty związane z procesem wyłaniania stypendystów wraz z realizacją wypłat stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 w stosunku do wybranych stypendystów (uczniów). Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniach 19-21 września 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola finansowa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu jednostki za I półrocze 2007 r. Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 5 października 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola wykonywania w latach szkolnych 2003/04 – 2006/07 zadań związanych z funkcjonowaniem systemu awansu zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński. Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Poznaniu, w dniach od 8 października do 22 listopada 2007 r., z przerwą w dniu 8 i 15 listopada 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa w zakresie przebiegu granic podziału terytorialnego państwa i obrębów ewidencyjnych w bazie danych części geometrycznej ewidencji gruntów i budynków (zasobie numerycznym) w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 1999 r. do 1 stycznia 2007 r. Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 19-22 października 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Kontrolą objęto przeprowadzanie przetargów oraz przestrzeganie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 20 i 24 grudnia 2007 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
    data wytworzenia: 2015-04-29
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-04-29 13:31
  • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.