Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 32 525 (2910P) Kołaczkowo - Wszembórz”. Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 14-18 stycznia 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Cele kontroli:

 • ocena warunków pracy, zatrudnienia i zasad funkcjonowania Poradni,
 • realizacja wydatków i ich zasadność w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
 • szkolenia pracowników.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 15 lutego 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2007. Kontrolą objęto analizę: dochodów i wydatków budżetowych, rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej, realizowanych procedur w zakresie zamówień publicznych, sprawozdań statystycznych oraz ich zgodności z układem wykonawczym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, zobowiązań wymagalnych, zmian w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, rzetelności sporządzonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 wraz z częścią opisową. Czynności kontrolne przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 25 marca oraz 3, 4, 9 i 10 kwietnia 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Planowa kontrola końcowa projektu „Ułatwiony dostęp do edukacji – stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2006/2007” nr Z/2.30/II/2.2.1/20/06/U/40/06 realizowany w ramach działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne przez Odbiorcę Ostatecznego – Beneficjenta – Powiat Wrzesiński. Kontrolą objęto: dokumentację dotyczącą realizacji ww. projektu – wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, umowę o dofinansowanie projektu, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, wnioski o płatność oraz dokumenty związane z procesem wyłaniania stypendystów wraz z realizacją wypłat stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 w stosunku do wybranych stypendystów (uczniów). Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Celem kontroli była analiza budżetu w okresie styczeń-maj 2008 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 3 czerwca 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego we Wrześni za I półrocze 2008 r. Kontrolą objęto: sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, zbiorcze sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za I półrocze 2008 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 19 sierpnia i 5 września 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w Wydziale Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni. Celem kontroli była analiza realizacji budżetu za I półrocze 2008 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 25-26 sierpnia 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola gospodarki finansowej w I półroczu 2008 r. w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Kontrolą objęto: arkusz organizacyjny szkoły, plan finansowy szkoły, pisma w sprawie zmian finansowych szkoły, raport kasowy, sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r., druki sprawozdawcze Rb 28S.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 27-28 sierpnia 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w Wydziale Promocji i Kultury oraz Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. Przedmiotem kontroli była analiza dotacji, na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu: kultury fizycznej i turystyki oraz kultury, sztuki i ochrony tradycji, udzielonych stowarzyszeniom w I półroczu 2008 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30 września 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. Kontrolą objęto finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przez Wydział Oświaty i Sportu w okresie od stycznia do września 2008 r., a w szczególności:

 • IV Powiatową Akcję Letnią – Orzechowo 2008,
 • dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wymiany międzynarodowe młodzieży.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 23 października 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni. Przedmiotem kontroli było postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego. Kontrolę przeprowadził pracownik Oddziału w Gnieźnie Archiwum Państwowego w Poznaniu, w dniu 13 listopada 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola gospodarki finansowej i wykonania budżetu w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni za okres styczeń-wrzesień 2008 r. Kontrolą objęto: arkusz organizacyjny placówki, plan finansowy, wydruk komputerowy Dziennika Głównego. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 24 listopada 2008 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w 2007 i 2008 r. Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 26 listopada 2008 r.

Przedmiotem kontroli było:

 • umiejscowienie zadań obrony cywilnej w strukturze organizacyjnej Starostwa (regulamin organizacyjny),
 • określenie zadań dla szefów obrony cywilnej gmin oraz kontrola ich realizacji,
 • aktualność planu obrony cywilnej powiatu,
 • przygotowanie i zapewnienie działania Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) na terenie powiatu oraz organizacja i prowadzenie treningów SWA,
 • przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań roboczych z pracownikami do spraw obrony cywilnej.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-04-29 13:42
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.