Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola problemowa w zakresie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 24 lutego 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe w 2008 roku. Przedmiotem kontroli był sposób przeprowadzania przetargów oraz przestrzeganie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kontrolę przeprowadził członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 2-4 marca 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu we Wrześni podjętych w 2008 roku. Kontrolą objęto uchwały w zakresie: oświaty, nieruchomości, działalności starostwa, działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dotyczących organizacji pozarządowych, regulujących zagadnienia SP ZOZ oraz dotyczących funduszy unijnych. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 4 marca 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej za I kwartał 2009 r. Kontrolą objęto: sprawozdanie Rb-28s oraz sprawozdanie o wydatkach za okres będący przedmiotem kontroli. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 7 maja 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania przez starostę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 czerwca 2009 r.Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 1 czerwca do 1 lipca 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania przyznanych środków finansowych z budżetu województwa przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, na podstawie umowy nr 54/DZ.V/2008 z dnia 22.07.2008 r.Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w dniach od 23 czerwca do 1 lipca 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola gospodarki finansowej Zespołu Szkół Specjalnych za okres I półrocza 2009 r. Kontrola polegała na ocenie wykonania planu wydatków budżetowych w okresie I półrocza. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30 lipca 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 4-21 sierpnia 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu w zakresie likwidacji SP ZOZ we Wrześni i przekształcenia w spółkę z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”. Poddano kontroli realizację uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu we Wrześni III kadencji. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28 września 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe w 2009 roku. Przedmiotem kontroli był sposób przeprowadzania przetargów oraz przestrzeganie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kontrolą objęto zamówienia publiczne przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w okresie od 1 stycznia do 30 września 2009 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 20-22 października 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Wielkopolskiego Inspektoratu Transportu Drogowego, w dniu 29 października 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres styczeń-wrzesień 2009 r. Kontrolą objęto: sprawozdania statystyczne z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych PCPR i Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. Rb-27S i Rb-28S. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 24 listopada i 8 grudnia 2009 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
    data wytworzenia: 2015-04-29
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-04-29 14:24
  • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.