Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola dotycząca powiązania budżetu Powiatu Wrzesińskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 r.

Kontrolę przeprowadził pracownik Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu, w dniach od 12 stycznia do 26 marca 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa PCEZ we Wrześni za okres od stycznia do maja 2010 roku. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 11 czerwca 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola finansowa za I kwartał 2010 r. przeprowadzona w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa PZD we Wrześni w I kwartale. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 25 i 30 czerwca 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy.

Kontrolę przeprowadził pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 8 do 16 lipca 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Przedmiotem kontroli było spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz zgodność prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przepisami rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w dniach od 26 lipca do 6 września 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Wrzesińskiego.

Kontrolę przeprowadził Zespół złożony z pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w dniach od 4 sierpnia do 21 grudnia 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej w 2009 roku na podstawie umowy nr 153/DS./AW/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.

Kontrolę przeprowadził pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniach od 17 do 20 sierpnia 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola dofinansowania projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla-Mystki” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 26 sierpnia do 3 września 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Przedmiotem kontroli było:

- umiejscowienie zadań obronnych w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego (regulamin organizacyjny),

- poprawność opracowanych procedur realizacji poszczególnych zadań operacyjnych – karty realizacji zadań operacyjnych,

- stopień przygotowania organu samorządu terytorialnego do realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 05.11.2010 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 5 listopada 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa z zakresu powszechnego obowiązku obrony na terenie powiatu wrzesińskiego.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania zleconego z zakresu powszechnego obowiązku obrony, tj. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.do 22.11.2010 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 22 listopada 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym we Wrześni w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w dziale 754, rozdział 75411 i w dziale 710 rozdział 71015 oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r.

Kontrola obejmowała okres od 01.01 do 31.12.2009 r. Dokonano sprawdzenia prawidłowości wydatkowania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany oraz realizację i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 24 listopada do 7 grudnia 2010 r. z wyłączeniem 2 grudnia 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa przeprowadzona w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Przedmiotem kontroli była gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 14 do 16 grudnia 2010 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
    data wytworzenia: 2015-04-30
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-04-30 08:07
  • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.