Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola płatnika składek.
Celem kontroli była:
a) prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
b) ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
c) prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
d) wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrolę przeprowadził pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, w dniu 4 stycznia 2017 r.


Kontrola dotacji udzielonych spółkom wodnym działającym na terenie powiatu wrzesińskiego na realizację zadań statutowych w 2016 r. i ocena ich wykorzystania.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 13 oraz 20 lutego 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola dotacji udzielonych i wydatkowanych przez gminy na ochronę kasztanowców w powiecie wrzesińskim w 2016 roku.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 13 marca 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola trwałości projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Działu Kontroli Przedsięwzięć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w dniach 17-24 marca 2017 r.
Informacja pokontrolna znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w 2016 roku.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 3 kwietnia 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wrześni w 2016 roku.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 24 kwietnia 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.
Zakres kontroli obejmował:
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,
- rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,
- realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych,
- ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
- zobowiązania wymagalne,
- zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 5, 8, 9, 12 oraz 15 maja 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.
Kontrolę przeprowadził kustosz gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu, w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Informacja pokontrolna znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie określonym w § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 14 września 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola prawidłowości prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania obowiązków przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, o których mowa w art. 12, 12a i 12b oraz 40h ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) przez Starostę Wrzesińskiego.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w dniach 26-27 września, 4 i 10 października 2017 r.
Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa w zakresie gospodarowania przez Starostę Wrzesińskiego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 29 września 2017 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 29 września do 29 listopada 2017 r.
Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym ocena prawidłowości działań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Kontrolę przeprowadził inspektor wojewódzki z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 9 do 20 października 2017 r.
Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji przez Starostę Wrzesińskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 11 października 2017 r.
Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola realizacji Zarządzenia nr 16/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia procedur windykacyjnych należności Skarbu Państwa i Powiatu Wrzesińskiego w Starostwie Powiatowym we Wrześni.
Okres objęty kontrolą: od stycznia do października 2017 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 15 i 23 listopada oraz 8 grudnia 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu wrzesińskiego na lata 2013-2032”.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 8 i 13 grudnia 2017 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2017-04-20 12:37
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2018-07-13 11:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.