Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola wykonania uchwał Rady Powiatu we Wrześni podjętych w 2010 roku. Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa DPS we Wrześni za okres od stycznia do grudnia 2010 roku. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 8 kwietnia 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola z wykonania wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 18 kwietnia i 9 maja 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni w 2010 roku. Przedmiotem kontroli był sposób przeprowadzania przetargów oraz przestrzeganie procedur zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 18 kwietnia i 9 maja 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola doraźna dotycząca trybu postępowania w zakresie aktualizacji baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzonego dla obszaru powiatu wrzesińskiego, na podstawie udokumentowanych zmian.

Kontrola obejmowała działania w ww. zakresie w latach 2005-2010. Kontrolę, rozpoczynającą się 10 maja 2011 r., przeprowadził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu: „Moja wiedza = mój sukces zawodowy” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w dniach 6-7 czerwca 2011 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2.


Kontrola planowa trwałości projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 32 525 (2910P) Kołaczkowo-Wszembórz” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr Z/2.30/III/3.1/418/06/U/17/06 z dnia 13 grudnia 2006 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 18-19 lipca 2011 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola płatnika składek, tj. Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. Zakres kontroli obejmował:

 • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolę przeprowadził pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, II Oddział w Poznaniu, w dniach 3-5 sierpnia, 8-12 sierpnia oraz 16-18 sierpnia 2011 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w zakresie dotacji udzielonej stowarzyszeniom na działalność publiczną za okres I półrocza 2011 roku. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 7-8 września 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia – Biuro Rady Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w zakresie realizacji budżetu Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni za okres I półrocza 2011 roku. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 28 września 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa realizowana w Starostwie Powiatowym we Wrześni w zakresie „Stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych”.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. Kontrolę, rozpoczynającą się 24 października 2011 r., przeprowadził pracownik Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym we Wrześni w zakresie wykorzystania dotacji celowej przyznanej Powiatowi Wrzesińskiemu na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontrakcie wojewódzkim w ramach realizacji programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 2-21 listopada 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni dotycząca gospodarki finansowej w zakresie promocji zatrudnienia za okres od stycznia do sierpnia 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 15 listopada 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym we Wrześni, dotycząca postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.

Kontrolę przeprowadził pracownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie, w dniu 23 listopada 2011 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-05-04 09:19
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.