Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola dotycząca realizacji budżetu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w roku 2011.

Kontrolą objęto plan wydatków oraz ich realizację w zakresie usług i opłat: telefony, energia elektryczna, wydatki przeznaczone na szkolenia, wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, remonty.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 20 stycznia 2012 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola dotycząca finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych przez Powiat Wrzesiński w latach 2010-2011.

Kontrolę przeprowadził kontroler z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu w dniach 3-24 lutego 2012 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Starostwie Powiatowym we Wrześni w zakresie realizacji zadań związanych z krajowym przewozem drogowym.

Kontrola obejmowała działania w ww. zakresie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2011 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu w dniach od 17 lutego do 5 marca 2012 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


 

Kontrola dotycząca realizacji budżetu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w roku 2011.

Kontrolą objęto plan wydatków oraz ich realizację w zakresie usług i opłat: telefony, energia elektryczna, wydatki przeznaczone na szkolenia, wydatki związane z zakupami, remonty.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 16 marca 2012 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola gospodarki finansowej Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej w zakresie działań statutowych w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kontrolą objęto organizację:

- VII Powiatowej Akcji Letniej – Dźwirzyno 2011,

- Obozu sportowego w Kołobrzegu,

- Międzynarodowej Wymiany Młodzieży – Rhondda 2011.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2011 rok.

Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,

- rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,

- realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych,

- ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

- zobowiązania wymagalne,

- zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 11, 13, 18, 20, 25 oraz 26 kwietnia 2012 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania zasad obowiązujących przy naliczaniu i wypłacie ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Celem kontroli było ustalenie czy Starostwo Powiatowe we Wrześni pośredniczące w przekazywaniu środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych przestrzegało obowiązujących przepisów i zasad w zakresie:

- prawidłowego rejestrowania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych do zalesiania,

- prawidłowości naliczenia ekwiwalentów dla właścicieli zalesianych gruntów,

- terminowej wypłaty ww. ekwiwalentów,

- monitorowania prowadzonych upraw leśnych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni lub upoważnione jednostki.

Kontrola obejmowała działania w ww. zakresie za okres od 2008 r. do 2012 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w dniach 23-27 kwietnia 2012 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz oględziny zakupionego sprzętu i wykonanych obiektów budowlanych.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniach 22 maja oraz 11 czerwca 2012 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Zakres kontroli objął wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.). Kontrola obejmowała działalność DPS od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach od 27 czerwca do 12 lipca 2012 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 25.


Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, w strukturach którego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i standardu usług w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach od 27 sierpnia do 14 września 2012 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1.


Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, w strukturach którego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i standardu usług w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniach od 27 sierpnia do 14 września 2012 r.

Protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne znajdują się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1.


Kontrola dotycząca realizacji budżetu w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni za I półrocze 2012 r.

Kontrolą objęto plan wydatków oraz ich realizację w zakresie usług i opłat: telefony, energia elektryczna, wydatki przeznaczone na szkolenia, wydatki związane z zakupami, remonty.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 24 września 2012 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego we Wrześni za I półrocze 2012 roku.

Kontrolą objęto wydatki związane z:

 • prowadzonymi inwestycjami i remontami,
 • wydatkami w zakresie promocji powiatu,
 • wydatkami na kulturę i usługi związane z wydawaniem Przeglądu Powiatowego,
 • wydatkami w zakresie usług i zakupów dotyczących funkcjonowania urzędu,
 • wydatkami na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 25 i 26 września 2012 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od stycznia do września 2012 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 14 listopada 2012 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
  data wytworzenia: 2015-05-04
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-05-04 09:27
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-15 10:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.