Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola wydatków na infrastrukturę drogową za okres II półrocza 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 10 oraz 17 lutego 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola w zakresie zapoznania się z wynikami kontroli zarządczej, sprawowanej przez Starostę Wrzesińskiego jako przewodniczącego Zarządu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r. (art. 68 ustawy o finansach publicznych).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniu 3 marca 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2013 rok.

Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,

- rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,

- realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych,

- ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

- zobowiązania wymagalne,

- zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni, w dniach 17, 24 i 31 marca, 7, 25 i 30 kwietnia oraz 7 maja 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola zadania „Wymiana pokrycia dachowego na dwóch nadbudówkach kościoła poewangelickiego w Miłosławiu (nad zakrystią i wejście na wieżę)” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 28 marca 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola trwałości projektu „Remont drogi powiatowej nr 4181 P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do drogi wojewódzkiej nr 442” realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Kontrola obejmowała sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz oględziny wybudowanej inwestycji.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola P/14/103. Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań z zakresu administracji rządowej, w latach 2011-2013.

Kontrola obejmowała realizację wybranych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami i pomocy społecznej oraz planowanie i wydatkowanie środków na realizację tych zadań.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu, w dniach 5 maja – 4 lipca 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz wypełnianie obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, w dniach 20 maja – 1 lipca 2014 r.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola działalności archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Kontrola obejmowała postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.

Kontrolę przeprowadził starszy archiwista Archiwum Państwowego w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie, w dniu 7 lipca 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu Wrzesińskiego, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz w miarę potrzeb inne lata.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w dniach 11 lipca – 17 listopada 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych i przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, w dniu 13 sierpnia 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola projektu „Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczkowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kontrola obejmowała sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz oględziny inwestycji.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 28 sierpnia 2014 r.

Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
    data wytworzenia: 2015-05-04
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-05-04 10:06
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-04 12:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.