Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Kontrola działalności

Treść strony

Kontrola realizacji procedur postępowań o zamówienia publiczne w 2017 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 14 marca 2018 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniu 23 kwietnia 2018 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola realizacji wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok.
Zakres kontroli obejmował:
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych,
- rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej,
- realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych,
- ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
- zobowiązania wymagalne,
- zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego, w dniach 14, 15, 16, 22 oraz 25 maja 2018 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.


Kontrola planowa przedsięwzięcia „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Działu Kontroli Przedsięwzięć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w dniu 14 maja 2018 r.
Protokół z kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola problemowa w zakresie oceny organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 24 września 2018 r.
Kontrolę przeprowadził pracownik z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach od 24 września do 28 września 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola w zakresie przygotowania i wdrożenia zmian w systemie oświaty.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do 11 grudnia 2018 r.
Kontrolę przeprowadził pracownik z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu, w dniach od 11 października do 18 grudnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kontrola projektu „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Kontrola obejmowała sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz oględziny wybudowanej inwestycji.
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w dniu 5 grudnia 2018 r.
Protokół kontroli znajduje się w Wydziale Organizacyjnym – Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 119.


Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu Wrzesińskiego, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz w miarę potrzeb inne lata.
Kontrolę, rozpoczętą w dniu 6 grudnia 2018 r., prowadzi zespół kontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
 

drukuj ()

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2018-07-13 11:24
  • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 09:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.