Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2016

PROTOKÓŁ NR 14/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 25 października 2016 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność 6 członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyła Monika Mikołajczak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni oraz Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.                                                     

3. Informacja Kierownika ARiMR we Wrześni o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.                                       

4. Omówienie tematów na sesję.                                                                     

5. Wolne głosy i wnioski.                                                                    

6. Zakończenie. 

Przewodniczący komisji poinformował, że ze względu na zmianę terminu sesji Rady punkt 4 porządku obrad nie zostanie omówiony, ponieważ materiały na XXV sesję nie zostały jeszcze przygotowane.

                       

Pkt 3 3. Informacja Kierownika ARiMR we Wrześni o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie punktu Monikę Mikołajczak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni.

Monika Mikołajczak poinformowała, że od 17.10.2016 r. rozpoczęła się wypłata dopłat bezpośrednich. Dodała, że do końca listopada rolnikom zostanie przekazane 70% płatności należnej. Dopowiedziała, że terminy dopłat są od 01.12. do końca czerwca i, że 2016 rok będzie zaliczkowany tak jak 2015 rok, za który było wypłacone około 33.000.000,00 zł z samych dopłat bezpośrednich. Poinformowała, że przyjmowano wnioski na pożyczki dla producentów mleka, którzy posiadali zaległości publiczne, ale niepodatkowe np. w Agencji Rynku Rolnego za kwoty mleczne, czy za składki KRUS-u. Takie osoby mogły złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni. Dodała, że do 31.10.2016 r. przyjmowane są wnioski klęskowe, dla rolników, których gospodarstwa uległy zniszczeniu przez np. opady gradu, czy suszę. Na ten moment jest złożonych około 40 wniosków. Dopowiedziała, że rolnik musi dołączyć do wniosku protokół oszacowania strat sporządzony w gminie przez komisję powołaną przez wojewodę. Poinformowała, że rolnik przy stwierdzeniu 90% szkody i ubezpieczeniu 50% otrzyma 900,00 zł od hektara, natomiast w przypadku braku ubezpieczenia przysługuje połowa kwoty, czyli 450,00 zł od hektara.

Monika Mikołajczak poinformowała, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni w ramach programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014 – 2020 obsługuje program ONW. Dodała, że rolnik wnioskuje o dopłaty, ponieważ jego gospodarstwo leży na terenie ONW, czyli na obszarze o niekorzystnych warunkach. Takie obszary występują w Nekli, Pyzdrach, Wrześni i Kołaczkowie. Dopowiedziała, że w 2015 roku za ONW wypłacono około 3.000.000,00 zł, czyli 1300 rolników otrzymało dopłatę. Poinformowała, że kolejny program z PROW to płatności rolnośrodowiskowe, których kwota wypłat to około 3.000.000,00 zł rocznie i około 400 rolników w powiecie wrzesińskim realizuje programy rolnośrodowiskowe (poplony, rolnictwo zrównoważone, ekologiczne, zachowanie rodzinnych ras i utrzymanie łąk ekstensywnych). Dodała, że ARiMR we Wrześni od 2015 roku obsługuje działanie „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”. Program skierowany jest dla osób poniżej 40 roku życia, które potrzebują środków na rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej. Rolnik otrzymuje 100.000,00 zł, wypłacane w II ratach (I rata – 80.000,00 zł, a II rata 20.000,00 zł przekazywana po zrealizowaniu działania). Dopowiedziała, że z naboru w 2015 roku skorzystało 13 rolników, a w 2016 roku 8 rolników. Oznajmiła, że nikt nie złożył wniosku do programu dotyczącego przekazania gospodarstw rolnych, który polegał na tym, że rolnik za oddanie gospodarstwa otrzymywał 6-krotność płatności bezpośredniej, którą otrzymał w 2015 roku i musiał uczestniczyć w systemie wolnych gospodarstw, a po przekazaniu ziemi, nowo powstałe gospodarstwo musiało mieć minimum średnią wielkopolski, czyli 13,5 ha. Poinformowała, że 30.10.2016 r. zostanie rozpoczęty nabór do programu na rozwój usług rolniczych na 500.000,00 zł i 50% zwrotu, wyklucza to rolników, którzy wcześniej brali udział w projekcie modernizacji gospodarstw rolnych. Dodała, że aktualnie trwa nabór na tworzenie grup producentów rolnych (na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonują grupy rzepakowe i trzody chlewnej). Dopowiedziała, że grupa musi być zarejestrowana w Agencji Rynku Rolnego, limit na grupę wynosi 100.000,00 euro przez 5 lat i nabór do projektu trwa do 28.11.2016 r.  

Józef Szafarek zapytał, ile wpłynęło wniosków w sprawie zniszczeń spowodowanych opadami lub suszą.

Monika Mikołajczak odpowiedziała, że do tego czasu wpłynęło około 40 wniosków. Poinformowała, że wpłynął protokół z Nekli, w Pyzdrach powinno być wykazane 70% szkody, a jest 60%. Dodała, że komisja jedzie na pole i wizualnie ocenia poniesione straty, jest trudno wskazać, czy strata jest na poziomie 60% czy 70%.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w ubiegłych latach było również udzielane wsparcie za szkody w wysokości 900,00 zł od hektara.

Monika Mikołajczak odpowiedziała, że było udzielane wsparcie za wyrządzone szkody, jednak w mniejszych kwotach, które wynosiły 100,00 zł, 200,00 zł lub 350,00 zł od hektara.

Janusz Balcerzak zapytał, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada informacje o tym, że rolnicy mają problem z ubezpieczaniem upraw.

Monika Mikołajczak odpowiedziała, że należy to do kompetencji gmin.

Janusz Balcerzak zapytał, czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynie na dopłaty do rolnictwa w 2019 i 2020 roku.

Monika Mikołajczak odpowiedziała, że są zabezpieczone dopłaty do 2020 roku, ale, czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wpłynie na obniżenie dopłat dla rolnictwa, jest na ten moment niewiadome.

Janusz Balcerzak zapytał, jakie są zmiany w rejestracji bydła.

Monika Michalak odpowiedziała, że od 18.10.2016 r. jest obowiązek zakładania kolczyków wszystkim świniom.

 

Pkt 6 Wolne głosy i wnioski.

Radny Waldemar Bartkowiak poinformował, że na drogach powiatowych i należących do nich poboczach nie wykonuje się żadnych prac. Dodał, że na odcinku drogi z Gozdowa do Nowej Wsi Królewskiej pobocza są zaniedbane. Dopowiedział, że znalazł chętne osoby, które wycięły drzewa  w zamian za drewno.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że budżet Referatu Dróg Powiatowych nie jest wystarczający, aby zrealizować wszystkie zadania przy drogach powiatowych. Dodał, że trzeba zwiększyć nakłady na bieżące utrzymanie dróg. Dopowiedział, że koszone były pobocza przy drogach. Oznajmił, że powstał pomysł, który zostanie zgłoszony na Zarządzie, aby ogłosić przetarg na firmę zewnętrzną, która będzie kosić pobocza. Jest to zadanie droższe, ale referat będzie miał możliwość skupienia się na realizacji innych działań, co przyspieszy pracę.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jakie działania wchodzą w zakres bieżącego utrzymania dróg.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że w zakres bieżącego utrzymania dróg wchodzi m.in. koszenie poboczy, wycinanie drzew na poboczach, usuwanie dziur na drogach, czy malowanie pasów na przejściach dla pieszych.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, na co przeznaczono środki, które zostały z zimowego utrzymania dróg.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że środki, które pozostały z zimowego utrzymania dróg zostały rozdysponowane po 100.000,00 zł na każdą gminę powiatu wrzesińskiego na realizację np. budowy chodnika w Psarach Polskich i Sobiesierniach. Dodał, że Gmina Września przekazała powiatowi 100.000,00 zł na drogi.

Janusz Balcerzak poinformował, że organizowane jest VII Forum Samorządowe w terminie 25 – 27.11.2016 r. w Dźwirzynie dla radnych samorządów terytorialnych powiatu wrzesińskiego.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

drukuj (Protokół nr 14 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2016-12-13 12:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.