Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2017

PROTOKÓŁ NR 16/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 21 listopada 2017 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ze względu na jego tematykę, uczestniczyli:

1) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) Danuta Bączkiewicz, dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach;

3) Błażej Bączkiewicz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z działalnością Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach Danutę Bączkiewicz, dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach.

Danuta Bączkiewicz poinformowała, że Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach funkcjonuje od 2000 r. Dodała, że w 2019 r. chciałaby przejść na emeryturę. Dopowiedziała, że obecnie Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach przebywa 5 dzieci, a 2 dziewczynki w rodzinie zastępczej. Poinformowała, że do planowanego przejścia na emeryturę wszystkie dzieci ukończą 18 lat. Najmłodsze dziecko jest wieku 16 lat. Dodała, że na tę chwilę nie ma osoby, która mogła by ją zastąpić np. na czas urlopu, w związku z tym należy przeszkolić odpowiednią osobę, która na czas jej nieobecności będzie mogła zastąpić.  

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że w innych powiatach np. w powiecie kaliskim nie zostaje zatrudniona osoba na czas nieobecności opiekuna w Rodzinnym Domu Dziecka. Na ten czas dzieci trafiają do rodziny tzw. pomocowej, czyli do rodziny, która zaopiekuje się dziećmi.

Danuta Bączkiewicz poinformowała, że przeniesienie dzieci do tzw. rodziny pomocowej na czas jej nieobecności jest niemożliwe, ponieważ dzieci są w klasach szkoły zawodowej i odbywają praktyczną naukę zawodu. Dodała, że należy znaleźć osobę, która zajmie się dziećmi na miejscu.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że jeżeli znajdzie się osoba chętna, która będzie wyrażała zainteresowanie odbyciem szkolenia w tym zakresie to jest to jak najbardziej możliwe. Osoba taka musi zostać przeszkolona i spełniać odpowiednie warunki m.in. średnie wykształcenie i być w  wieku, który pozwoli na opiekę nad dziećmi.

Danuta Bączkiewicz dodała, że znaleźć taką osobę jest bardzo trudno. Dopowiedziała, że nie ma osób chętnych do pracy w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach. Oznajmiła, że zostały przeszkolone dwie chętne osoby, które jednak zrezygnowały.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Państwo Bączkiewicz prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach mają prawo do urlopu. Dodała, że na czas ich nieobecności musi być zapewniona opieka nad dziećmi. Dopowiedziała, że może być to osoba przeszkolona, która będzie zatrudniona na umowę zlecenie lub przez rodzinę pomocową.

Danuta Bączkiewicz dodała, że dzieci na czas zastępstwa nie mogą zostać przeniesione do rodziny pomocowej, ponieważ wiąże się to z wzięciem przez nich zwolnienia w pracy na ten czas. Dopowiedziała, że czasami zastępowała ich pani, która ma aktualnie 71 lat. Jest ona bardzo zaprzyjaźniona z dziećmi z domu dziecka.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że taką propozycję należy rozpatrzeć, zwrócić się do Wojewody z zapytaniem, czy w Rodzinnym Domu Dziecka można zatrudnić taką osobę. Dodała, że jeżeli nie będzie żadnych przeciwskazań, a osoba chętna podjęcia się tej pracy jest sprawna umysłowo i fizycznie, to może zaopiekować się dziećmi na czas nieobecności opiekunów.

Danuta Bączkiewicz dodała, że zaproponowana przez nią osoba, jest sprawna umysłowo i fizycznie. Dopowiedziała, że od początku powstania Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach odwiedzała dom i pomagała, dzięki czemu dzieci ją polubiły. Myśli, że na okres półtora roku, na kilkanaście dni urlopu zaproponowana przez nią osoba zdecydowałaby się zaopiekować dziećmi na czas ich nieobecności.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, jak będzie wyglądał proces usamodzielniania młodzieży w momencie, kiedy Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach przestanie funkcjonować.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że 4 wychowanków pełnoletnich jest na etapie usamodzielniania. Poinformowała, że zajmuje się tym m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Natomiast 16latek, który przebywa w domu dziecka w momencie, kiedy skończy 18 lat będzie na etapie usamodzielniania.

Danuta Bączkiewicz dodała, że jeżeli wychowanek będzie wyrażał chęć kontynuowania przez ostatni rok nauki to nie mają żadnych przeciwwskazań, aby został u nich na zasadzie kontynuacji nauki. 

Anna Maria Kulczyńska dodała, że wychowanek, który ukończy 18 rok życia otrzymuje od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni środki finansowe na kontynuację nauki. Dopowiedziała, że jeżeli Państwo Bączkiewicz wyrażą chęć, aby wychowanek na czas nauki u nich jeszcze mieszkał, to nie ma żadnych przeciwskazań, tylko będzie wtedy przebywał u Państwa Bączkiewicz, a nie w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach.

Danuta Bączkiewicz dodała, że kwota na kontynowanie nauki przekazywana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wynosi około 500,00 zł miesięcznie.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że wychowanek w momencie, kiedy opuszcza placówkę otrzymuje również środki finansowe na usamodzielnienie w kwocie około 6.400,00 zł. Dodała, że wspólnie z opiekunem ustala na co środki zostaną przeznaczone np. na zakup pralki, mebli i wyposażenia mieszkania. Dopowiedziała, że koszty te pokrywane są ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przeznaczonych na usamodzielnianie. Poinformowała, że według ustalonych kryteriów za przekazane środki nie można zakupić np. sprzętu muzycznego i telewizora.

Danuta i Błażej Bączkiewicz przedstawili sytuacje dzieci przebywających w Rodzinnym Domy Dziecka w Pyzdrach.

Radny Paweł Guzik zapytał, czy wychowankowie, którzy opuszczają Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach otrzymują mieszkania, czy muszą sami je wynająć.

Danuta Bączkiewicz odpowiedziała, że wszystko zależy od tego, z jakiej pochodzą gminy. Dodała, że dzieci, które są z Gminy Miłosław będę musiały wynająć mieszkanie, ponieważ ta gmina nie dysponuje mieszkaniami komunalnymi. Natomiast na dzieci, które pochodząGminy Września można składać wnioski o przyznanie mieszkania socjalnego, które następnie można wykupić na własność.

Anna Maria Kulczyńska dodała, że na mieszkania, którymi dysponuje Gmina Września jest bardzo duże zainteresowanie, ponieważ wnioski można składać również na wychowankówOśrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, które pochodzą z Gminy Września.

Paweł Guzik zapytał, czy wychowankowie, którzy mają 23, 25 lat pracują.

Danuta Bączkiewicz odpowiedziała, że wychowankowie w tym wieku uczą się i pracują.

Przewodnicząca komisji zapytała, ile lat miało najmłodsze dziecko, które trafiło do Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach,  i w jakim wieku było najstarsze dziecko, które opuściło Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach.

Danuta Bączkiewicz odpowiedziała, że najmłodsze dziecko, które trafiło do Rodzinnego Domu Dziecka miało 1 rok i 1 miesiąc. Poinformowała, że dziewczynka po 2 latach wróciła do swojej biologicznej mamy. Dodała, że do tego momentu najstarsze dziecko, które opuściło Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach miało 20 lat. Od początku funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach było pod opieką 15 dzieci.

Radny Czesław Borkowski zapytał, czy wychowankowie mają ograniczony czas przebywania poza domem.

Danuta Bączkiewicz odpowiedziała, że wychowankowie, którzy są jeszcze niepełnoletni muszą wracać o określonej godzinie do domu, natomiast ci, którzy mają ukończone 18 lat sami decydują o tym, o której godzinie wrócą do domu.  

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 16 / 2017)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.