Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2017

PROTOKÓŁ NR 19/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 20 grudnia 2017 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność trzech członków komisji. W posiedzeniu, które odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ze względu na jego tematykę, uczestniczyła Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Sprawozdanie ze stopnia realizacji projektu finansowanego z Funduszu Europejskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Sprawozdanie ze stopnia realizacji projektu finansowanego z Funduszu Europejskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie sprawozdania Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje obecnie dwa projekty unijne:

1) „Jesteśmy aktywni”;

2) „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”.

Dodała, że projekt „Jesteśmy aktywni” to projekt konkursowy, do którego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni nie musiało przystąpić, jednak wyraziło taką chęć, wygrało konkurs i realizuje aktualnie projekt. Dopowiedziała, że obecnie trwa etap rekrutacji uczestników. Poinformowała, że projekt ten przeznaczony jest wyłącznie dla 200 osób z niepełnosprawnościami osób biernych zawodowo, czyli takich, które nie widnieją w rejestrze Urzędu Pracy, a nie są pracujące. Dodała, że dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1.569.509,24 zł. Dopowiedziała, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Poinformowała, że wsparcie jakie zapewniono uczestnikom projektu to przede wszystkim formy:

a) aktywizacji społecznej - likwidacja barier i zagrożeń podczas treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatów prowadzonych przez psychologa i innych specjalistów;

b) aktywizacji zawodowej - indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych podczas sesji z doradcą zawodowym, płatne staże zawodowe;

c) aktywizacji edukacyjnej – kursy zawodowe, warsztaty, szkolenia zawodowe z wypłacanym stypendium;

d) aktywizacji zdrowotnej - szereg badań oraz wsparcie lekarzy specjalistów i rehabilitantów.

Dodała, że również działania o charakterze środowiskowym (2 festyny), spotkania z dietetykiem i terapeutą uzależnień. Dopowiedziała, że uczestnikami projektu mogą również zostać byli i obecni wychowankowie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Jest to często grupa osób biernych zawodowo z utrudnionym startem na rynku pracy, dlatego projekt ma na celu także wspierać tę grupę. Poinformowała, że momencie, kiedy wychowankowie opuszczają ośrodek nie zawsze znajdują od razu pracę, w związku z tym będą aktywizowani poprzez projekt. Dodała, że oprócz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie działania te obejmują również wszystkie jednostki pomocy społecznej z powiatu wrzesińskiego i ich uczestników, czyli uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domu Pomocy Społecznej. Dopowiedziała, że warsztaty będą miały różny charakter, o różnej tematyce m.in.stolarskie, introligatorskie czy zawodowe. Zajęcia będą odbywać się w dwóch formach, jedni będą brać udział w zajęciach w formie pomocy psychologicznej, lekarskiej, diagnostyki zawodowej oraz kompetencji społecznych (nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem, nabywania umiejętności kreatywnego myślenia, motywacji do działania), a także formie warsztatów umiejętności rękodzieła (introligatorskie, stolarskie, hafciarskie). Ostatnią grupą będą już typowe szkolenia zawodowe i staże. Realizacja projektu trwa od czerwca 2017 r. do końca czerwca 2018 r.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje również projekt systemowy o nazwie „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dodała, że dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1.823.555,70 zł. Dopowiedziała, że jest to wsparcie dla 221 osób z całego powiatu wrzesińskiego, głównie dla rodzin zastępczych, rodzin dysfunkcyjnych oraz dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Poinformowała, że partnerami projektu są Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu wrzesińskiego poza miastem Września, ponieważ Września sama realizuje opiekę dla osób starszych i zależnych, natomiast Ośrodki Pomocy Społecznej z Pyzdr, Kołaczkowa, Miłosławia i Nekli są partnerami projektu. Dodała, że partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Nekli. Wsparcie polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do usług prawniczych, psychologicznych, asystenckich oraz szeregu szkoleń i warsztatów dla rodziców zastępczych. Osoby niepełnosprawne i osoby niesamodzielne mają zapewnioną opiekę rehabilitantów, asystentów osoby niepełnosprawnej oraz opiekunek, aby wesprzeć ich w codziennym funkcjonowaniu i poprawić ich integrację w środowisku lokalnym. Dodała, że istnieje problem z pozyskaniem kadry do pracy nad projektem, a także długim czasem oczekiwania na środki finansowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które dla niektórych stanowią jedyne źródło dochodów. Realizacja projektu trwa od stycznia 2017 r. do końca grudnia 2018 r.

Przewodnicząca komisji dodała, że zapotrzebowanie na opiekunki zwiększa się oraz, że pomoc społeczna zaczęła być postrzegana pozytywnie przez społeczeństwo.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że celem projektów jest mobilizacja, ponieważ jest bardzo dużo osób, które są w stanie pracować, ale nie mają ochoty. Dodała, że dokształcanie przekwalifikowanie są metodami, aby zdobyć pracę. Dopowiedziała, że pomoc powinna być udzielana osobom, które rzeczywiście takiej pomocy potrzebują i nie tylko tej finansowej, ale takiej, która pozwoli uwierzyć w siebie, nauczy kompetencji społecznych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, motywacji do działania i przede wszystkim kreatywności, która jest jedną z umiejętności wymaganych na rynku pracy.

Przewodnicząca komisji dodała, że kilka lat temu były realizowane podobne projekty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.  

Anna Maria Kulczyńska dopowiedziała, że tamte projekty były projektami systemowymi, a także obligatoryjnymi. Poinformowała, że były to bardzo fajne projekty dla osób z warsztatów środowiskowych i z zewnątrz dla niepełnosprawnych, jednak nie przynosiły efektów.

Przewodnicząca komisji zapytała o stopień realizacji i wyniki jakie przynoszą projekty.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że projekty z ubiegłym lat nie miały na celu aktywności zawodowej. Dodała, że aktywizowały społecznie osoby niepełnosprawne w ramach ośrodków, w których przebywały, natomiast aktualnie celem jest skierowanie niektórych osób na rynek pracy. Dopowiedziała, że zmianie mają ulec przepisy dotyczące Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Pkt 4 Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

Przewodnicząca komisji zaprezentowała plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2018 rok.

 

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

drukuj (Protokół nr 19 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2018-03-16 11:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.