Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 9 / 2016

SOR.0012.6.2.2016

 

PROTOKÓŁ NR 9/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji powitała czterech członków komisji i Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3.1

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni poinformowała, że w Domu Pomocy Społecznej mieszka 45 mieszkańców:

1) 29 mężczyzn i 16 kobiet:

a) 8 osób – leżących, wymagających całkowitej opieki;

b) 17 osób – niezałatwiających się samodzielnie;

c) 13 osób – na wózkach;

d) 8 osób – posługujących się balkonikami lub kulami;

e) 6 osób – nadużywających alkohol;

f) 4 osoby – całkowicie samodzielne.

Dodała, że kadra ośrodka stanowi standard określony na dom somatycznie i przewlekle chorych i składa się z:

1) 6 pielęgniarek:

a) 4 pielęgniarki –wymiar pracy całodobowy, soboty i święta;

b) 1 pielęgniarka – wymiar pracy 8h/24;

c) 1 pielęgniarka przygotowująca leki – wymiar pracy 8h/24.

2) 6 opiekunów;

3) pokojówek;

4) terapeuty;

5) rehabilitanta.

Wyjaśniła, że największy problem pojawia się w czasie urlopów lub nieobecności pracowników ze względów zdrowotnych. Dopowiedziała, że w nocy służbę pełni jedna pielęgniarka i opiekunka na cały dom, natomiast w ciągu dnia jedna pielęgniarka, opiekunka, stażystka oraz jedna lub dwie pokojowe w zależności od urlopów zespołu.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji zapytała o wykonywane czynności przez stażystki.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni wyjaśniła, że na stanowisko opiekunek przyjmuje stażystki, które posiadają kwalifikacje. Poinformowała, że muszą mieć skończoną pedagogikę opiekuńczą, szkołę opiekunek lub technika masażystę.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni powiadomiła, że kuchnia funkcjonująca na terenie Domu Pomocy Społecznej jest prowadzona przez firmę. Dodała, ze jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jednostka nie ponosi kosztów zużycia  wody i  energetyki. Wyjaśniła, że pomieszczenie wymaga remontu. Poinformowała o zakupie pralki i suszarki w celu prania odzieży mieszkańców. Dopowiedziała, że pościele i ręczniki nadal są oddawane do pralni. Zaznaczyła, że dzięki zakupie sprzętów udało się zaoszczędzić 3.000,00 zł. Powiadomiła, że koszt jednego mieszkańca wynosi 3.597,30 zł. Dodała, że na dzień dzisiejszy:

1) 9 osób – współfinansowanych jest przez Wojewodę i samego mieszkańca;

2) 36 osób – współfinansowanych jest przez Ośrodek Pomocy społecznej oraz 70% renty mieszkańca.

Poinformowała również, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w sierpniu 2015 roku przeprowadziło kontrolę w Domu Pomocy Społecznej. Dodała, że w przeprowadzonej kontroli zalecono zmianę Statutu placówki. Wyjaśniła, że to co znajduje się w Regulaminie zostało usunięte ze Statutu.

 

Paweł Guzik, członek komisji zapytał o stan zatrudnienia pracowników administracyjnych.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że są to trzy osoby i dyrektor jednostki. Dopowiedziała, że kierownik gospodarczo -  administracyjny sprawuje pieczę nad kierowcą, który jest jednocześnie pracownikiem gospodarczym. Poinformowała, że zrezygnowała, z pracownika, który zajmował się szyciem i naprawami, ponieważ zupełnie się nie sprawdzał. Zaznaczyła, że obowiązki te zostały przekazane jednej z opiekunek za dodatkowe wynagrodzenie. Powiadomiła, że placówka raz w tygodniu korzysta z usług psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zaproponowała, aby przystąpić do wizji lokalnej budynku w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej we Wrześni. Następnie oprowadziła członków Komisji informując o stanie technicznym poszczególnych pomieszczeń.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 9 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Adrianna Pawlaczyk
    data publikacji: 2016-06-03 10:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.