Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 10 / 2016

SOR.0012.6.3.2016

 

PROTOKÓŁ NR 10/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 25 maja 2016 r.

 

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji powitała trzech członków komisji, Annę Marię Kulczyńską, p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz państwa Staszaków pełniących funkcję rodziców w Rodzinnej pieczy zastępczej typu Rodzinnego Domu Dziecka.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Folwarku.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji wnioskowała o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie w miejscu pkt. 4 tematu: Zapoznanie się z działalnością Rodzin Zastępczych pełniących funkcję Pogotowia Opiekuńczego, co spowodowało przesunięcie pozostałych punktów.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie rozszerzenie porządku obrad.

 

Pkt 3

Ewa Staszak poinformowała, że wraz z mężem aktualnie wychowują czwórkę dzieci:

1) szesnastoletniego chłopca i osiemnastoletniego chłopca, którzy są biologicznym rodzeństwem;

2) dziewczynkę uczęszczającą do 3 klasy szkoły podstawowej;

3) dziewczynkę uczęszczającą do 6 klasy w szkole specjalnej.

Dodała, że zakładając rodzinę zastępczą mieli świadomość trudności z jakimi będą musieli się zmierzyć oraz znali choroby jakie mogą występować u ich przyszłych wychowanków. Powiadomiła, że mają zamiar wziąć udział w projekcie organizowanym przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem jest zdobycie dofinansowania na remont pokoi oraz zakup pralki i suszarki.

Zaznaczyła, że największymi problemami są kwestie nauki dzieci i trudności zdrowotne. Uświadomiła do jakich placówek szkolnych uczęszczają wychowankowie. Dodała, że jeśli tylko zauważają, że dziecko nie radzi sobie w zwykłej szkole podstawowej dążą do umieszczenia go w szkole specjalnej. Poinformowała, że w miarę swoich możliwości pomagają wychowankom w nauce. Dopowiedziała także, że dzieci korzystają z korepetycji z języka angielskiego, ponieważ ten przedmiot sprawia największe trudności.

Anna Maria Kulczyńska, p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że rzeczą absurdalną jest nauka języka angielskiego w szkołach specjalnych. Dopowiedziała, że podręczniki do szkoły specjalnej są takie same jak podręczniki do szkół masowych. Dodała, że dzieci, które są na pograniczu normy lub poniżej normy intelektualnej mając lekkie lub umiarkowane upośledzenie nie są wstanie tego opanować. Zaznaczyła, że w takich sytuacjach dzieci mają nawet problem z nauką dobrego czytania i rozumienia tekstu.

Paweł Guzik, członek komisji zapytał jakie jest podejście nauczycieli w stosunku do dzieci z trudnościami.

Ewa Staszak odwołując się do przykładu jednego z wychowanków poinformowała, że nie mają problemów z nauczycielami. Dodała, że na początku musiała spotkać się z każdym nauczycielem i przedstawić sytuację. Dopowiedziała, że wraz z mężem są zadowoleni ze współpracy z gronem pedagogicznym.

Ewa Staszak poinformowała, że wszyscy podopieczni mają świadomość tego, że dom, w którym się wychowują mogą traktować jak swój własny. Dodała, iż mimo ukończenia osiemnastego roku życia nie muszą go opuszczać. Wyjaśniła, że mogą liczyć na pomoc
i wsparcie zarówno w chwili ukończenia pełnoletności jak i również w momencie usamodzielnienia się i zamieszkania w innym miejscu. Powiadomiła, że dzieci bardzo dobrze  dogadują się między sobą. Zaznaczyła, że w domu obowiązuje wyznaczony podział obowiązków, które należy odpowiednio wypełniać. Poinformowała, również o wielu ciężkich i trudnych sytuacjach z rodzicami dzieci, którzy mają odebrane prawa rodzicielskie. Małżeństwo wyjaśniło, że nigdy w żaden sposób nie utrudniają im kontaktu z dziećmi, wręcz przeciwnie, dążą do utrzymywania relacji z krewnymi.

Czesław Borkowski, członek komisji zapytał w jaki sposób biologiczni rodzice są pozbawiani władzy rodzicielskiej.

Anna Maria Kulczyńska, p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odpowiedziała, że władzy rodzicielskiej pozbawia lub ogranicza wyłącznie sąd. Dodała, że wniosek o odebranie praw rodzicielskich może złożyć Ośrodek Pomocy Społecznej lub szkoła, która zauważa niepokojące rzeczy.

Anna Maria Kulczyńska, p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że rodzina państwa Staszaków korzysta ze wsparcia koordynatora pieczy zastępczej. Zaznaczyła iż każdy koordynator pieczy zastępczej może sprawować opiekę nad 15 rodzinami.

 

Pkt 4

Anna Maria Kulczyńska, p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że w powiecie wrzesińskim nie ma typowego pogotowia opiekuńczego. Dopowiedziała, że to rodziny zastępcze pełnią tę funkcje. Zaznaczyła, że muszą przejść specjalne szkolenie. Wyjaśniła, iż taka rodzina musi się liczyć z tym, że sprawuje opiekę tylko w określonym czasie, w którym przygotowuje dziecko do adopcji lub do innej formy pieczy zastępczej. Dodała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z Ośrodkiem Adopcyjnym „Pro Familia” w Poznaniu. Poinformowała, że jednostka ma obowiązek zgłosić placówce adopcyjnej każde dziecko, które ma uregulowaną sytuację rodzinną. 

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/  Henryka Waligóra

 

Protokołowała

Adrianna Pawlaczyk

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

drukuj (Protokół nr 10 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Adrianna Pawlaczyk
    data publikacji: 2016-07-12 11:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.