Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2016

PROTOKÓŁ NR 12/2016

Z POSIEDZENIA

KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji powitała członków komisji oraz:

1) Annę Marię Kulczyńską, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) Agnieszkę Więcek, dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego „ARKA” we Wrześni.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków komisji.  Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego „ARKA” we Wrześni.

4. Zapoznanie się z planem zagospodarowania pomieszczeń budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Agnieszka Więcek, dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego „ARKA” we Wrześni poinformowała, że działalność została rozpoczęta w 2013 roku. Dodała, że na początku ośrodek miał siedzibę przy ul. Owocowej 2 we Wrześni, jednak ze względu na zbyt mały obiekt przeniesiono go do budynku, w którym aktualnie się znajduje przy ul. Piastów 15 we Wrześni. Dopowiedziała, że budynek jest przystosowany do prowadzenia ośrodka, ponieważ posiada ogrzewanie podłogowe, rekuperację i inne udogodnienia wymagane do prowadzenia takiej placówki m.in. duże sale, szerokie korytarze, które umożliwiają manewrowanie wózkami inwalidzkimi. Poinformowała, że ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli nie tylko dla tych które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej, ale przede wszystkim dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, trudnymi zachowaniami, leżące, na wózkach, o dużych ograniczeniach swojego ciała. Dodała, że w ośrodku aktualnie jest 30 dzieci i jest to maksymalna liczba miejsc. Dopowiedziała, że ośrodek ma zapewniać dzieciom bezpieczeństwo i różni się w swoim funkcjonowaniu od szkoły specjalnej. Poinformowała, że w ośrodku praca odbywa się w trybie 1/1, czyli na 30 dzieci jest 27 pracowników. Dodała, że w ośrodku prowadzone jest 7 grup, w grupie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami jest do 8 osób, w grupach z niepełnosprawnością autystyczną i głęboką do 4 osób. Dopowiedziała, że na terenie ośrodka zapewniona jest opieka ratownika medycznego.

Henryka Waligóra zapytała, w jakim wieku przyjmowane są dzieci do ośrodka.

Agnieszka Więcek odpowiedziała, że nie przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ na terenie powiatu wrzesińskiego znajdują się przedszkola integracyjne i specjalne, które zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym.

Radny Czesław Borkowski zapytał, ile lat ma najstarsze dziecko przebywające w placówce.

Agnieszka Więcek odpowiedziała, że najstarsze dziecko w ośrodku ma 20 lat.

Henryka Waligóra zapytała, czy wystąpił problem przy znalezieniu kadry do pracy w ośrodku.

Agnieszka Więcek poinformowała, że największy problem jest z przenoszeniem dzieci z wózka do busa, na łóżko. Dodała, że aktualnie zatrudnionych jest 3 mężczyzn, którzy pomagają przy noszeniu dzieci.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zapytała, czy prowadzone są warsztaty dla rodziców dzieci, które należą do ośrodka.

Agnieszka Więcek odpowiedziała, że udzielana jest dla rodziców pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna lub w formie warsztatów. Poinformowała, że w listopadzie odbył się warsztat dotyczący wypalenia i radzenia sobie ze stresem. Dodała, że w ośrodku pracuje neurolog i terapeuta rodzinny.

Henryka Waligóra zapytała, czy wyżywienie dla dzieci zapewnia ośrodek, czy rodzice.

Agnieszka Więcek odpowiedziała, że catering dostarcza posiłki dla dzieci. Dodała, że natomiast rodzice zapewniają posiłki dla dzieci, które karmione są przez sondę lub dojelitowo (PEG).

Agnieszka Więcek poinformowała, że co roku odbywa się wyjazd 5 - dniowy z podopiecznymi. Jest to wycieczka kończąca rok szkolny, który w ośrodku kończy się w połowie lipca. Dodała, że zabierane jest całe wyposażenie, sprzęty, które potrzebne są do zapewnienia warunków dzieciom i codziennego funkcjonowania.

Waldemar Grzegorek zapytał, gdzie odbył się wyjazd w 2016 roku.

Agnieszka Więcek odpowiedziała, że wyjazd odbył się do miejscowości Adamowo nad Jeziorem Budzisławskim.

Czesław Borkowski zapytał, ile godzin dziennie przebywają dzieci w ośrodku.

Agnieszka Więcek odpowiedziała, że ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

W pkt. Sprawy bieżące oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

Protokołowała

Marta Maciejczak, Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

 

 

drukuj (Protokół nr 12 / 2016)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligóra
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2017-04-05 11:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.