Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

48 / VII / 2019 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

47 / VII / 2019 z dnia 14.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

46 / VII / 2019 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 39/VI/99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

45 / VII / 2019 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

44 / VII / 2019 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok

43 / VII / 2019 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2018 rok

42 / VII / 2019 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

41 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

40 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

39 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa

38 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie

37 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

36 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków

35 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11

34 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego

33 / VI / 2019 z dnia 27.05.2019 r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12

32 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

31 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027

30 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

29 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

28 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

27 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Nowej Wsi Królewskiej

26 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni

25 / V / 2019 z dnia 04.04.2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

24 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok

23 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027

22 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha

21 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego

20 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

19 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12

18 / IV / 2019 z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ulicy Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.