Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
 • Strona główna

Treść strony

Szanowni Państwo!

 Na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

"W okresie od dnia ogłoszenia ustawy (1 lipca br.) do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:
1. wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 1 i art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 
2. art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt. 1."

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, które w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 wyznaczają termin:
1. „Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”. 
2. „Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu”.

Zgodnie z art. 140mb pkt 1 Prawo o ruchu drogowym kto:
1. „będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,
2. „będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł”. 

Przy załatwianiu spraw w pozostałych Wydziałach nadal obowiązują następujące zasady:

- dokumenty są przyjmowane na stanowisku w holu budynku głównego od ul. Chopina 10. 
- o sposobie i czasie załatwienia spraw zostaną Państwo poinformowani telefonicznie,

Składając dokumenty należy pamiętać o podaniu numeru telefonu w celu późniejszego kontaktu ze strony pracowników urzędu.

Szanowni Państwo nadal apelujemy, aby wizyty w Urzędzie miały miejsce w przypadku bezwzględnej konieczności. Dlatego też zachęcamy do załatwiania spraw poprzez:
- kontakt telefoniczny pod nr 61 640 44 44 lub w poszczególnych wydziałach, spis telefonów dostępny jest tutaj: https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/126,komorki-organizacyjne-starostwa
- kontakt mailowy: starostwo@wrzesnia.powiat.pl,
- platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/pwrzesinski.

Załatwianie spraw może ulec wydłużeniu, jednak prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość wobec obecnej sytuacji. Wprowadzone rozwiązania mają na celu troskę o zdrowie i ograniczenie rozwoju zagrożenia epidemiologicznego.

 • Budynek Starostwa Powiatowego we Wrześni

Starostwo Powiatowe we Wrześni

 

ul. Chopina 10, 62-300 Września

tel. centrala 61 640 44 44, tel. sekretariat 61 640 44 50

fax 61 640 20 51, email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Starosta Wrzesiński - Dionizy Jaśniewicz

Wicestarosta Wrzesiński - Waldemar Grzegorek

Sekretarz Powiatu - Bożena Nowacka 

Skarbnik Powiatu - Beata Matuszewska

 

Godziny urzędowania i obsługi interesantów:

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek   7:00 – 15:00.

 

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu:

Poniedziałek 8.30-15.30,

Wtorek - piątek 7.30-14.30.

Uwaga - uruchomiony został kalendarz wizyt w Wydziale Komunikacji, który umożliwia rezerwację konkretnego terminu na załatwienie sprawy. Rezerwacji można dokonać przez Internet na stronie https://rejestracja.wrzesnia.powiat.pl

 

UWAGA!

Informujemy, że z dniem 28.06.2019 r. punkt kasowy Starostwa Powiatowego we Wrześni uległ likwidacji. 

Klienci starostwa będą mogli dokonywać płatności kartami płatniczymi. Więcej informacji można uzyskać w poszczególnych komórkach organizacyjnych starostwa.

Dodatkowo informujemy, że klienci starostwa będą mogli realizować płatności tradycyjne, czyli gotówkowe w placówkach pocztowych lub bankowych znajdujących się w bliskiej odległości starostwa.
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres starostwo@wrzesnia.powiat.pl,

- faxem na nr tel. 61 640 20 51,

- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,

- drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

 

Dane teleadresowe do faktur, zleceń i umów:

Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
62-300 Września
NIP 789-172-68-01
REGON 631257905 

 

Dane do faktur elektronicznych w systemie PEF:

Adres PEF: "NIP 7891726801" (należy wpisać zwrot z cudzysłowia z jego wyłączeniem)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-05-06 12:27
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 10:02

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.