Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiot działalności

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie muzyk w ramach pierwszego etapu edukacyjnego, 
a w szczególności:
1. realizuje podstawę programową opracowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
2. rozbudza i rozwija zdolności muzyczne dzieci i młodzieży,
3. umuzykalnia uczniów oraz przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców kultury,
4. zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia,
5. prowadzi kształcenie dzieci i młodzieży z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6. prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze,
7. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
8. przygotowuje uczniów do działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
9. zapewnia warunki do pełnego rozwoju osobowości każdego ucznia.

Realizacja celów i zadań, o których mowa w ust. 1 odbywa się w Szkole poprzez:
1. prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu przedmiotów objętych planem nauczania oraz przedmiotów innych niż obowiązkowe,
2. uczestniczenie uczniów w przesłuchaniach, konkursach wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
3. organizowanie przeglądów, koncertów na terenie szkoły oraz we współpracy z lokalnymi instytucjami z udziałem wszystkich uczniów,
4. współpracę ze środowiskiem lokalnym w ramach rozwijania działalności kulturalnej, uwzględniając w szczególny sposób potrzeby społeczeństwa i regionu,
5. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć dydaktycznych na terenie szkoły oraz podczas wycieczek, koncertów poza jej terenem,
6. otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych, zapewniając im możliwość kształcenia muzycznego.

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2019-09-02 08:48

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.