Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Status prawny lub forma prawna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.


Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni stanowią:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.); 
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1743); 
4.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst Jednolity Dz. U. z 2017r. , poz. 1189); 
5.    Decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Nr WE- 425/5/2005/MAD z dnia 07 marca 2005 w sprawie wskazania Zespołu działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni ul. 3 Maja 8 jako właściwego do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem na terenie działania powiatu wrzesińskiego. 
6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 r., poz. 1635) 
7.    Uchwała nr 40/99 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie określenia rejonu działania Poradni. 
8.    Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-23 10:40
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-05 08:05
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-23 10:40
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-16 09:31

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.