Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Status prawny lub forma prawna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.

Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni stanowią:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 173, poz. 1072);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379 z późn. zm.);
 7. Decyzja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Nr WE- 425/5/2005/MAD z dnia 07 marca 2005 w sprawie wskazania Zespołu działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni ul. 3 Maja 8 jako właściwego do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem na terenie działania powiatu wrzesińskiego.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 r., poz. 1257)
 9. Uchwała nr 40/99 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie określenia rejonu działania Poradni.
 10. Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni
 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-23 10:40
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 12:19
 • autor informacji: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-23 10:40

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.