Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Organizacja

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania PUP we Wrześni określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 03.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.

W Powiatowym Urzędzie Pracy istnieją następujące komórki organizacyjne:

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 2. Dział Finansowo – Księgowy,
 3. Dział Organizacyjno – Administracyjny,
 4. Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji,
 5. Samodzielne stanowisko – Radca Prawny.

 

Struktura Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 •   POKÓJ NR 12   

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

 •   POKÓJ NR 14

Sekretariat

 •  POKÓJ NR 13

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

 •  POKÓJ NR 1

Kierownik działu

 •  POKÓJ NR 2

      - rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,

      - zaświadczenia o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych

 • POKÓJ NR 8

      - potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy,

      - wydawanie decyzji,

      - zaświadczenia.

Dział Finansowo – Księgowy

 • POKÓJ NR 11

      - obsługa Funduszu Pracy

      - obsługa budżetu

      - obsługa finansowa projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach EFS

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • POKÓJ NR 6

      - obsługa klientów,

      - współpraca z pracodawcami,

      - realizacja ofert pracy,

      - pośrednictwo osób niepełnosprawnych.

      - realizacja zadań związanych z siecią EURES.

 • POKÓJ NR 7

      - obsługa klientów,

      - współpraca z pracodawcami,

      - realizacja ofert pracy,

      - staże dla osób bezrobotnych,

 • POKÓJ NR 9

     - zatrudnianie cudzoziemców

 • POKÓJ NR 10

      - dotacje,

      - roboty publiczne,

      - prace interwencyjne,

      - refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

      - prace społecznie użyteczne.

 • POKÓJ NR 16

      - szkolenia i przekwalifikowania,

      - przygotowanie zawodowe dorosłych,

      - obsługa klientów,

      - realizacja ofert pracy.

 • POKÓJ NR 17

      - pisanie i rozliczanie projektów

 • POKOJE NR 4, 4A, 5,

      - poradnictwo zawodowe,

      - obsługa klientów,

      - realizacja ofert pracy.

Dział Organizacyjno – Administracyjny

 • POKÓJ NR 3

      - obsługa informatyczna.

      - analizy statystyczne.

 • POKÓJ NR 18

      - kadry  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 09:10
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-01 15:21
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 09:10

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.