Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Organizacja

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania PUP we Wrześni określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 953 / 2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora PUP. Podczas nieobecności Dyrektora PUP i Zastępcy Dyrektora PUP zastępstwo sprawuje Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy istnieją następujące komórki organizacyjne:

Centrum Aktywizacji Zawodowej,

Dział Finansowo – Księgowy,

Dział Organizacyjno – Administracyjny,

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji.

Struktura Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

  POKÓJ NR 12  

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

  POKÓJ NR 14

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji:

 POKÓJ NR 1

 • Kierownik działu

  POKÓJ NR 2

 • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
 • zaświadczenia o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych

  POKÓJ NR 8

 • potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy
 • wydawanie decyzji
 • zaświadczenia

Dział Finansowo – Księgowy

  POKÓJ NR 11

 • obsługa Funduszu Pracy
 • obsługa budżetu
 • obsługa finansowa projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach EFS

Centrum Aktywizacji Zawodowej

  POKÓJ NR 6

 • obsługa klientów
 • współpraca z pracodawcami
 • realizacja ofert pracy
 • pośrednictwo osób niepełnosprawnych
 • realizacja zadań związanych z siecią EURES

  POKÓJ NR 7

 • obsługa klientów
 • współpraca z pracodawcami
 • realizacja ofert pracy
 • staże dla osób bezrobotnych

  POKÓJ NR 9

 • zatrudnianie cudzoziemców

  POKÓJ NR 10

 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • roboty publiczne
 • prace interwencyjne
 • refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
 • prace społecznie użyteczne

  POKÓJ NR 16

 • szkolenia i przekwalifikowania
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • obsługa klientów
 • realizacja ofert pracy

  POKÓJ NR 17

 • pisanie i rozliczanie projektów

  POKOJE NR 4, 4A, 5

 • poradnictwo zawodowe
 • obsługa klientów
 • realizacja ofert pracy

Dział Organizacyjno – Administracyjny

  POKÓJ NR 3

 • obsługa informatyczna.
 • analizy statystyczne.

  POKÓJ NR 18

 • kadry

  POKÓJ NR 13

 • sekretariat
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 09:10
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 13:34
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 09:10

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.