Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje następujące cele i zadania:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia oraz świadectwa maturalnego, a w szkołach technicznych również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 2. Upowszechnia wiedzę i umiejętności z wybranego profilu kształcenia
 3. z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka.
 4. Umożliwia absolwentom dokonanie samodzielnego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
 5. Upowszechnia wiedzę ekologiczną i kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
 6. Współpracuje w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.
 7. Propaguje i rozwija kulturę zdrowotną uczniów.
 8. Rozwija zdolności i zainteresowania uczniów.
 9. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i realnych możliwości szkoły.
 10. Statutowe cele i zadania realizują nauczyciele i wychowawcy z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

Realizacja powyższych celów i zadań jest w planie pracy Zespołu, który zawiera plan dydaktyczny oraz plan wychowawczy. Odbywa to się poprzez:

 1. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej przez:
  - kultywowanie narodowej tradycji,
  - zajęcia w Izbie Patrona Szkoły,
  - uroczyste obchody Święta Patrona,
  - poznawanie tradycji regionu.
 2. Udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej przez pedagoga szkolnego, psychologa oraz Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną.
 3. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz inspirowanie uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych, konkursach naukowych, sportowych i artystycznych.
 4. W szczególnych przypadkach możliwe jest realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 14:05

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.