Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zamierzenia działań oraz program w zakresie realizacji zadań publicznych

ZADANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WRZEŚNI NA ROK 2015

 

WYDZIAŁ OPERACYJNO-SZKOLENIOWY

 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem powiatowego stanowiska kierowania.
 • Nadzór nad efektywnym funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 • Podniesienie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy systemu zmianowego i funkcjonariuszy KP PSP Września.
 • Propagowanie sprawności fizycznej wśród pracowników systemu codziennego i zmian służbowych JRG.
 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia funkcyjnych i druhów OSP.
 • Ratownictwo i ochrona ludności w Polsce, w związku z udziałem
 • w strukturach Unii Europejskiej.
 • Przekształcenia i reorganizacja Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 • Propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej i bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH

 • Ustawiczne podnoszenie zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych, na obszarach leśnych oraz
 • w gospodarstwach rolnych.
 • Dążenie do skatalogowania wszelkich informacji o możliwości ewentualnego powstania zagrożenia pożarowego, oraz innego miejscowego zagrożenia.
 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy z zakresu problematyki kontrolno – rozpoznawczej.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH

 • Przestrzeganie obowiązujących oraz wdrażanie nowych uregulowań prawnych.
 • Działanie zgodnie z procedurami postępowania kwalifikacyjnego
 • w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.
 • Wdrażanie nowoczesnych elementów zarządzania w służbie cywilnej.
 • Dążenie do poprawy organizacji wewnętrznej i prac kadrowych.
 • Sprawowanie nadzoru nad kompleksem zagadnień dotyczących udzielania zezwoleń strażakom Państwowej Straży Pożarnej na dodatkową pracę.
 • Utrzymanie prawidłowych form współpracy z organami władzy samorządowej i administracji publicznej oraz z innymi organizacjami.
 • Prowadzenie nadzoru w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. FINANSÓW

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewnienie celowości, gospodarności i legalności działań na rzecz dochodów i wydatków.
 • Współpraca z jednostkami terenowej administracji rządowej, samorządowej, z organami administracji publicznej, organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony ppoż i ratownictwa oraz z innymi instytucjami.
 • Doskonalenie systemu i organizacji pracy.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KWATERMISTRZOWSKICH

 • Poprawa stanu wyposażenia w odzież ochronną, specjalistyczny, sprzęt ochrony osobistej, umundurowanie służbowe i specjalne oraz wyposażenie indywidualne.
 • Poprawa warunków pracy oraz stanu technicznego budynków Komendy.
 • Rozwijanie współpracy z organami władzy samorządowej i administracji publicznej oraz innymi organizacjami.

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. TECHNICZNYCH I BHP

 • Racjonalne prowadzenie gospodarki transportowej.
 • Utrzymywanie sprawności technicznej pojazdów i innego sprzętu silnikowego, ochrony dróg oddechowych, łączności.
 • Przekazywanie zbędnego sprzętu dla jednostek OSP.
 • Racjonalne prowadzenie gospodarki materiałowej.

JEDNOSTKA RATOWNICZO–GAŚNICZA

 • Utrzymanie profesjonalizmu zawodowego strażaków JRG.
 • Osiągnięcie sprawności fizycznej przez strażaków – ratowników pozwalającej na prowadzenie działań w ekstremalnych warunkach.
 • Podnoszenie poziomu wyszkolenia pożarniczego.
 • Podniesienie poziomu estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów w rejonie zakwaterowania.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Jarantowski
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-04-24 09:12
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-30 11:37

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.