Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych

Wydział Dróg Powiatowych,

ul. 3 Maja 3, pok. 3,

tel. (61) 640 45 41

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366).

Zezwolenia wydawane w Starostwie Powiatowym we Wrześni:

Lp.

Kategoria zezwolenia  
i kto wydaje

Parametry pojazdu nienormatywnego

Drogi, po których pojazd może się poruszać

Termin ważności [miesiące]

Opłaty [zł]

1.

I - Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

1) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

2) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 

powiatowe

1

6

12

50,00

100,00

200,00

2.

II – Starosta Wrzesiński

1) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

2) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

3) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne,
z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

12

100,00

3.

III – Starosta Wrzesiński

1) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

2) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

3) o długości nieprzekraczającej:

a) 15 m dla pojedynczego pojazdu,

b) 23 m dla zespołu pojazdów;

4) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

1

6

12

24

200,00

400,00

1.200,00

2.000,00


Opłaty: Zgodnie z powyższą tabelą (w przypadku kategorii I opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty  za zezwolenie w tej kategorii).

Opłaty należy uiszczać wpłacając na konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 68 1240 1747 1111 0010 7355 4931

lub za pomocą kart płatniczych w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Kategoria I – zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

Kategoria II – zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

Kategoria III – zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie (w przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę).

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie zezwolenia.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-07-08 09:11
 • zmodyfikował: Edward Brzóstowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-05 12:25

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-07-08 09:11
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-31 08:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.