Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Klauzula informacyjna


Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza jest Dyrektor Szkoły, z siedzibą we Wrześni przy ul. Witkowskiej 1, tel. 61 4360 230, e-mail: dyrektor@liceumhs-wrzesnia.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni jest Pani Żaneta Lewandowska, tel. 61 4360 230, e-mail: iod@liceumhs-wrzesnia.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zadań wynikających z przepisów prawa.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (czyli okres przechowywania dokumentacji) ustalony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Każdy zainteresowany zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.