Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 26

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-10-15 godz. 11:15 do czwartek 2019-10-31 godz. 13:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się po linkiem...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-22 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-10-10 godz. 13:15 do piątek 2019-10-25 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego.”   Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia. KOD CPV: 45233140-2 roboty drogowe
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-10-10 godz. 12:15 do piątek 2019-10-18 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 z podziałem na części: Część 1 – obszar gminy Kołaczkowo Część 2 – obszar gminy Miłosław Część 3 – obszar gminy Nekla Część 4 – obszar gminy Pyzdry Część 5 – obszar gminy Września Część 6 – obszar miasta Września...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-18 12:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-09-17 godz. 14:20 do środa 2019-09-25 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2019-10-11 godz. 10:20
  Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-11 10:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-08-29 godz. 14:05 do poniedziałek 2019-09-09 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa...
ostatnia aktualizacja: 2019-09-09 11:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-08-09 godz. 08:50 do poniedziałek 2019-08-19 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-29 godz. 13:10
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. część I – komputer i drukarki część II – oprogramowanie i sprzęt komputerowy  
ostatnia aktualizacja: 2019-08-29 13:10
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-08-06 godz. 14:30 do środa 2019-08-14 godz. 10:00 środa 2019-08-21 godz. 13:00
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni, polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicami, dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-26 12:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-07-29 godz. 14:05 do wtorek 2019-08-13 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-22 godz. 14:25
Przedmiotem zamówienia jest „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia. KOD CPV: 45233140-2 roboty drogowe
ostatnia aktualizacja: 2019-08-22 14:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-07-17 godz. 14:30 do piątek 2019-08-02 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-22 godz. 14:20
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P - pas drogowy drogi powiatowej nr 3015P – Pyzdry, ul. Szybska.
ostatnia aktualizacja: 2019-08-22 14:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-07-09 godz. 13:50 do środa 2019-07-17 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-07-29 godz. 14:25
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego  oprogramowania i akcesoriów komputerowych.
ostatnia aktualizacja: 2019-07-29 14:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-07-09 godz. 13:35 do środa 2019-07-24 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-07-29 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica”. KOD CPV: 45233140-2 roboty drogowe.
ostatnia aktualizacja: 2019-07-29 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-06-07 godz. 13:45 do piątek 2019-06-14 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2019-07-09 godz. 15:00
ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-05-28 godz. 09:40 do wtorek 2019-06-11 godz. 09:00 czwartek 2019-06-13 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-06-27 godz. 14:50
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.” KOD CPV: 45233140-2 roboty drogowe
ostatnia aktualizacja: 2019-06-27 14:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-29 godz. 15:45 do czwartek 2019-05-09 godz. 09:00 wtorek 2019-05-14 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2019-05-28 godz. 08:35
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego- agd do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Kod CPV: 39700000-9 sprzęt gospodarstwa domowego Kod CPV 39710000-2 elektryczny sprzęt...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-27 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-29 godz. 15:35 do środa 2019-05-08 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-30 godz. 13:20
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego-  gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Kod CPV: 39221000-7 sprzęt kuchenny 2. Ewentualne nazwy własne i nazwy producentów...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-29 14:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-23 godz. 14:20 do środa 2019-05-08 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-16 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”. Przebudowa dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo - Targowa Górka, na odcinku od KM 4 + 513,00 do KM 5 + 013,00 w miejscowości Mała Górka oraz Targowa Górka. Przebudowa odcinka  polegała będzie na: - wykonaniu  poszerzenia jezdni bitumicznej do szerokości 5,50m,...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-16 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-04-05 godz. 11:10 do poniedziałek 2019-04-15 godz. 09:00 środa 2019-04-17 godz. 09:00 piątek 2019-04-19 godz. 09:00 środa 2019-04-24 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2019-05-16 godz. 14:25
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i akcesoriów do serwerów do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”
ostatnia aktualizacja: 2019-07-02 11:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2019-01-23 godz. 12:30 do czwartek 2019-02-07 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2019-02-15 godz. 14:00
Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego” Bieżące remonty cząstkowe obejmują: 1) remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z obcinaniem krawędzi; 2) remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, bez...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-15 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-12-11 godz. 14:10 do środa 2018-12-19 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2019-01-08 godz. 14:15
  Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach  „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-08 14:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-11-29 godz. 09:30 do czwartek 2018-12-06 godz. 10:00 poniedziałek 2018-12-10 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-01-08 godz. 14:45
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego   dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) .  
ostatnia aktualizacja: 2019-01-08 14:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-11-08 godz. 14:25 do czwartek 2018-11-15 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-11-19 godz. 15:15
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni odpowiadających warunkom określonym w ustawie z dnia                          20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-19 15:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-08-13 godz. 15:45 do środa 2018-08-22 godz. 09:00 piątek 2018-08-24 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-09-27 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – dofinansowanego w...
ostatnia aktualizacja: 2018-11-29 09:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-08-01 godz. 14:35 do czwartek 2018-09-06 godz. 09:00 piątek 2018-09-14 godz. 10:00 czwartek 2018-09-27 godz. 10:00 czwartek 2018-10-11 godz. 10:00 czwartek 2018-10-25 godz. 10:00 czwartek 2018-11-08 godz. 10:00 środa 2018-11-14 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2018-11-20 godz. 12:00
Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: •...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-30 13:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-07-05 godz. 08:00 do piątek 2018-07-13 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-08-01 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – dofinansowanego w...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-08 11:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-04-20 godz. 12:35 do wtorek 2018-05-29 godz. 09:00 wtorek 2018-06-12 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-06-12 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części.  
ostatnia aktualizacja: 2019-01-24 13:26
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-04-09 godz. 12:15 do piątek 2018-05-18 godz. 09:00 wtorek 2018-05-22 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2018-06-27 godz. 11:55
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”    
ostatnia aktualizacja: 2019-01-10 10:10

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.