Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:
  • Strona główna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 34

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-09-20 godz. 13:20 do piątek 2018-10-05 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933P – budowa chodnika w m. Stępocin     Lokalizacja robót - miejscowość Stępocin, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie. Zaprojektowane roboty prowadzone będą na działce nr 68/1 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 2933P Nekla – Targowa Górka – Mystki, będącej...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-08-31 godz. 08:35 do piątek 2018-09-14 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-09-20 godz. 12:05
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn , która obejmuje swym zakresem: - lokalną rozbiórkę istniejącej nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną,...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-20 12:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-08-13 godz. 15:45 do środa 2018-08-22 godz. 09:00 piątek 2018-08-24 godz. 09:00
Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – dofinansowanego w...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-13 14:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-08-01 godz. 14:35 do czwartek 2018-09-06 godz. 09:00 piątek 2018-09-14 godz. 10:00 czwartek 2018-09-27 godz. 10:00
Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: •...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-12 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-07-11 godz. 14:45 do środa 2018-07-25 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-07-27 godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września
ostatnia aktualizacja: 2018-07-27 11:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2018-07-05 godz. 08:00 do piątek 2018-07-13 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2018-08-01 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – dofinansowanego w...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-08 11:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-06-29 godz. 13:45 do piątek 2018-07-13 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-07-27 godz. 10:50
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P  Grabowo Królewskie - Zieliniec” obejmujące  swym zakresem: - mechaniczne frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-27 10:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-06-13 do środa 2018-07-18 godz. 09:00
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”   Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację pracowni obrabiarek CNC w budynku...
ostatnia aktualizacja: 2018-08-03 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-06-05 godz. 12:15 do środa 2018-06-13 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-06-22 godz. 12:40
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Planowana inwestycja obejmuje dostawę i montaż kontenerów szatniowo-sanitarno-magazynowych na konstrukcji stalowej- wykończenie wewnętrzne,...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 12:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-05-04 godz. 12:30 do poniedziałek 2018-05-21 godz. 09:00 czwartek 2018-05-24 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-06-22 godz. 09:05
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 09:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-05-04 godz. 10:15 do poniedziałek 2018-05-21 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-07-27 godz. 09:15
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „ Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego .
ostatnia aktualizacja: 2018-07-27 09:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-04-27 godz. 12:00 do wtorek 2018-05-15 godz. 09:00 czwartek 2018-05-17 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2018-06-27 godz. 10:35
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska. Dalszy odcinek tej drogi będzie realizowany przez  gminę Kołaczkowo.
ostatnia aktualizacja: 2018-06-27 10:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-04-20 godz. 12:35 do wtorek 2018-05-29 godz. 09:00 wtorek 2018-06-12 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2018-06-12 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części.  
ostatnia aktualizacja: 2018-09-11 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-10 godz. 13:45 do środa 2018-04-25 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-04-27 godz. 08:20
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka”. Przebudowa dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2932P Zasutowo - Targowa Górka,  na odcinku od KM 4 + 008,00 do KM 4 + 258,00 w miejscowości Mała Górka na działce o nr goed. 27/3. Przebudowa polegać będzie na: - wykonaniu...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-27 08:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2018-04-09 godz. 12:15 do piątek 2018-05-18 godz. 09:00 wtorek 2018-05-22 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2018-06-27 godz. 11:55
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”    
ostatnia aktualizacja: 2018-09-12 09:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-03-27 godz. 14:45 do środa 2018-04-04 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-04-05 godz. 10:40
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11. Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący nadzorowanych robót budowlanych...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-05 10:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-02-14 godz. 14:10 do poniedziałek 2018-03-26 godz. 09:00 środa 2018-03-28 godz. 09:00 piątek 2018-04-06 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-04-27 godz. 14:00
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 12 596 211,00 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście jedenaście 00/100 złotych) na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Powiatu Wrzesińskiego w 2018 roku. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-27 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-01-30 godz. 13:30 do środa 2018-02-07 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2018-03-28 godz. 11:35
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-28 11:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-01-23 godz. 12:50 do czwartek 2018-02-08 godz. 09:00 wtorek 2018-02-13 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2018-03-23 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach „modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Przedmiot zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-23 09:50
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-01-23 godz. 12:00 do czwartek 2018-02-01 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-02-22 godz. 15:00
Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zaewidencjonowanie (nadanie numeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz wprowadzenie do bazy mapy numerycznej jako zasięgi zasobu geodezyjnego dla całości dokumentacji obrębów Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki,...
ostatnia aktualizacja: 2018-02-22 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-12 godz. 12:15 do środa 2017-12-20 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2018-01-18 godz. 14:30
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie bazy danych numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa, Wrąbczynek oraz cyfryzacja zasobu dla obszaru całej Gminy Pyzdry (18 obrębów) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie,...
ostatnia aktualizacja: 2018-01-18 14:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-12-05 godz. 12:25 do środa 2017-12-13 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2017-12-14 godz. 13:40
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (wykonanie) i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni odpowiadających warunkom określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i...
ostatnia aktualizacja: 2017-12-14 13:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-11-27 godz. 15:05 do wtorek 2017-12-12 godz. 09:00 środa 2017-12-13 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2017-12-14 godz. 14:00
Przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy prac związanych z zabezpieczenie attyki budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu w ramach realizacji zadania „Odbudowa mienia uszkodzonego w skutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”
ostatnia aktualizacja: 2017-12-14 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-10-18 godz. 15:00 do środa 2017-10-25 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2017-11-09 godz. 13:30
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Przedmiotem opracowania jest wykonanie usług nadzoru i weryfikacji nad pracami geodezyjno-kartograficznymi pod nazwą: „opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów: Białężyce, Bierzglinek, Broniszewo,...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-09 13:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-09-25 godz. 19:25 do wtorek 2017-10-10 godz. 09:00
data zakończenia: czwartek 2017-10-12 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2017-10-12 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-09-18 godz. 15:35 do wtorek 2017-09-26 godz. 09:00
data zakończenia: środa 2017-10-11 godz. 14:45
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 z podziałem na części: Część 1 – obszar gminy Kołaczkowo Część 2 – obszar gminy Miłosław Część 3 – obszar gminy Nekla Część 4 – obszar gminy Pyzdry Część 5 – obszar gminy Września Część 6 – obszar miasta Września Szczegółowy przedmiot zamówienia...
ostatnia aktualizacja: 2017-10-11 14:45
zamówienie niesklasyfikowane
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2017-09-07 godz. 13:00 do czwartek 2017-09-14 godz. 10:00 poniedziałek 2017-09-18 godz. 10:00 wtorek 2017-09-19 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2017-09-26 godz. 12:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ " Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,  o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579)
ostatnia aktualizacja: 2017-09-26 12:10
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-08-23 godz. 12:50 do wtorek 2017-10-03 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Opis przedmiotu...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-09 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-08-01 godz. 12:35 do czwartek 2017-08-17 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2017-08-22 godz. 13:00
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”.   Niniejsza procedura obejmuje swym zakresem odcinek od m. Łagiewki do drogi wojewódzkiej nr 442 o długości ok. 1,841 km (odcinek oznaczony w opracowaniu technicznym jako „odcinek 2” lub „trasa 2”).  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją...
ostatnia aktualizacja: 2017-08-22 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-07-18 godz. 14:15 do środa 2017-07-26 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2017-08-18 godz. 14:40
Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych z podziałem na 4 następujące części: Część I – serwer część I – serwer + szafa serwerowa - Serwer wraz z systemem operacyjnym – 1 szt. - Szafa serwerowa – 1 szt. - licencje dla użytkowników do serwerowego systemu operacyjnego – 30 szt. - licencje dla użytkowników do...
ostatnia aktualizacja: 2017-08-18 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2017-07-05 godz. 13:35 do piątek 2017-08-11 godz. 09:00
data zakończenia: piątek 2017-09-08 godz. 13:31
W ramach realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowy zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Wielkopolskiego...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-09 13:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2017-07-04 godz. 11:30 do środa 2017-07-12 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2017-08-01 godz. 11:05
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 oraz Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu,...
ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2017-06-12 godz. 14:00 do wtorek 2017-06-20 godz. 09:00
data zakończenia: wtorek 2017-07-11 godz. 12:00
Opis przedmiotu Zamówienia: http://wrzesnia.powiat.pl/FTP/NI/272.3.2017_Slowackiego.zip http://wrzesnia.powiat.pl/FTP/NI/272.3.2017_Wojska_Polskiego.zip  
ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2017-03-31 godz. 10:15 do piątek 2017-05-05 godz. 09:00
data zakończenia: poniedziałek 2017-06-05 godz. 14:00
ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 14:45

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.