Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

nowy moduł

NI.272.21.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Dostawa wyposażenia kuchennego- gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-29 15:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2019-04-29
Data końca składania ofert: środa 2019-05-08 godz. 09:00
Oznaczenie: NI.272.21.2019
Szczegółowa informacja:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia kuchennego-  gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Kod CPV: 39221000-7 sprzęt kuchenny

2. Ewentualne nazwy własne i nazwy producentów zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia zostały podane przykładowo i służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych produktów, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i nie mogą być traktowane jako rekomendacja ich nabycia i użycia. Nie służą wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne sprzętów, Zamawiający traktuje jako określenie nie gorszych (minimalnych) wymagań parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczone wyposażenie kuchenne - gastronomiczne, a okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 3 do SIWZ

 • zdarzenie opublikował: Joanna Suplewska
  data dodania: 2019-04-29 15:34
Załączniki:
informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-08 13:20
Typ zdarzenia: informacja
 • zdarzenie opublikował: Joanna Suplewska
  data dodania: 2019-05-08 13:16
Załączniki:
wybór oferty najkorzystniejszej
data opublikowania zdarzenia: 2019-05-30 13:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Stangreciak
  data dodania: 2019-05-30 13:21
Załączniki:
wybór oferty najkorzystniejszej
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-09 14:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Stangreciak
  data dodania: 2019-07-09 14:19
Załączniki:
ponowny wybór kolejnego wykonawcy
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-29 14:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Grzegorz Stangreciak
  data dodania: 2019-07-29 14:55
Załączniki:
[drukuj]

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.