Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni jest Dyrektor Bursy, z siedzibą we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, tel. 509 869 201, e-mail: dyrektor.bursa@wrzesnia.powiat.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni jest Anna Węclewska, tel.  517 030 910,  e-mail: kierownik.bursa@wrzesnia.powiat.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są  w celu zadań wynikających z przepisów prawa.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (czyli okres przechowywania dokumentacji) ustalony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Każdy ma prawo do  dostępu do treści swoich danych osobowych  i ich poprawiania oraz sprostowania.
7. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Każdy zainteresowany zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2021-04-26 08:02
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-09-13 08:22

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.