Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Petycja sołtysa wsi Marzenin - Kawęczyn

o przebudowę drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin

Podmiot składający petycję:

Sołtys wsi Marzenin - Kawęczyn

Data złożenia petycji:

27.06.2022 r. 

Przebieg postępowania wyjaśniającego:

Dnia 27 czerwca 2022 r. wpłynęło pismo sołtysa miejscowości Marzenin i Kawęczyn zatytułowane jako: „wniosek o przebudowę drogi powiatowej sołtysa wsi Marzenin – Kawęczyn oraz skarga na działanie Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Pismo zostało poddane opinii radcy prawnego, który stwierdził iż: treść pisma nakazuje je zakwalifikować nie jako wniosek tylko petycję, dla której procedowania właściwy jest tryb uregulowany w ustawie o petycjach. Dnia 30 czerwca 2022 r. przewodniczacy Rady zwrócił się do starosty wrzesińskiego z pismem o zajęcie stanowiska. Dnia 5 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym członkowie komisji przeprowadzili postępowanie wyjaśniające i opracowali projekt uchwały Rady z uzasadnieniem, który następnie przekazali przewodniczącemu Rady. Projekt uchwały został ujęty w porządku obrad sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbędzie się dnia 16 września 2022 r.

Na sesji dnia 16 września 2022 r. Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 285/XLVI/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin wraz z budową chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi. Dnia 22 września 2022 r. przekazano wnioskodawcy odpowiedź na petycję. 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Mittmann
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2022-07-14 11:32
  • zmodyfikował: Marta Mittmann
    ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 13:08

drukuj ()

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.