Szybkie linki

Treść strony

Status prawny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego działające w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością PCPR sprawuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511),
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
 7. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz 351).
 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
 11. Uchwały Nr 2/IV 99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.01.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”.
 12. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Uchwała nr 285/XLIV/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30.06.2006 r. w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zmieniony Uchwałą nr 167/XXVII/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 06.03.2013 r.
 13. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Uchwała nr 313/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29.02.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 08:10
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-04 10:57
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 08:10

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.