Szybkie linki

Treść strony

Status prawny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrzesińskiego działające w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością PCPR sprawuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm),
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),
 10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
 11. Uchwały Nr 2/IV 99 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.01.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”.
 12. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Uchwała nr 317/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
 13. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Uchwała nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08.10.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz Uchwała nr 1168/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08.10.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 08:10
 • zmodyfikował: Marlena Modrowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-25 10:02
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 08:10

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.