Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Od dnia 1 września 2016 roku dyrektorem PCPR we Wrześni jest Anna Maria Kulczyńska (powołana Uchwałą nr 419/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie przeniesienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni).

Dyrektor PCPR sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi PCPR.

Do obowiązków Dyrektora, zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego PCPR we Wrześni należą:

 1. Organizacja pracy w Centrum stosownie do ustaleń zawartych w  Regulaminie Organizacyjnym PCPR.
 2. Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy komórek organizacyjnych.
 3. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz.
 4. Zapewnienie zasad gospodarności i oszczędności zwłaszcza w wydatkowaniu środków budżetowych, gospodarowania funduszem płac oraz środkami materialnymi.
 5. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych.
 6. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
 7. Podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku.
 8. Zapewnienie właściwych warunków pracy, ochrony zdrowia pracowników i higieny pracy.
 9. Przestrzeganie zasad wypłacania pracowniczych świadczeń socjalnych.
 10. Kontrola wewnętrzna Centrum i nadzór nad komórkami organizacyjnymi PCPR.
 11. Wydawanie regulaminów, zarządzeń i pism dotyczących funkcjonowania PCPR.
 12. Współpraca z kierownikami ośrodków pomocy społecznej w zakresie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.
 13. Bieżąca współpraca w zakresie realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni zadań finansowych i kadrowych.
 14. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej PCPR.
 15. Współpraca z Referatem Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w zakresie realizacji zadań wynikających z podległości merytorycznej.
 16. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Referatem Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu interpelacji i wniosków radnych.
 17. Współpraca z komisjami Rady w zakresie realizowanych przez Centrum zadań.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 08:27
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-02 12:46

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.