Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Od dnia 7 listopada 2023 roku dyrektorem PCPR we Wrześni jest Olga Krukowska (powołana Uchwałą nr 1830/2023 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przeniesienia Pani Olgi Krukowskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni).

Dyrektor PCPR sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi PCPR.

Do obowiązków Dyrektora, zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego PCPR we Wrześni należą:

1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum,
2. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań Centrum,
3. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Centrum,
4. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników,
5. reprezentowanie Centrum wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,
6. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Centrum,
7. nadzorowanie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Centrum oraz gospodarowanie mieniem Centrum,
8. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej, w ramach posiadanego upoważnienia,
9. realizacja polityki kadrowej, w tym ustalanie liczby etatów w komórkach organizacyjnych oraz zakresu wykonywanych obowiązków na stanowiskach pracy,
10. zatwierdzanie planów finansowych wynikających z zadań statutowych realizowanych przez Centrum,
11. składanie Radzie całorocznego sprawozdania z działalności PCPR oraz przedstawianie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
12. przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków,
13. wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych o podobnym charakterze,
14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
    data wytworzenia: 2015-04-24
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-04-24 08:27
  • zmodyfikował: Marlena Modrowska
    ostatnia modyfikacja: 2023-12-11 09:13

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.