Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro na dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2019 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy przetargu nieograniczonego na dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2019 roku.

Informacja z otwarcia ofert na dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2019 r.

Informacja z otwarcia ofert na dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2019 r.

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2019 r.

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2019 r.

Modyfikacja w zakresie przedłużania terminu składania ofert BRP.272.25.2018

MODYFIKACJA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi szkoleniowe BRP.272.24.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi szkoleniowe BRP.272.25.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi szkoleniowe BRP.272.24.2018

MODYFIKACJA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi szkoleniowe BRP.272.23.2018

Wybór i unieważnienie BRP.272.21.2018

Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert BRP.272.21.2018

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE BRP.272.21.2018, projekt "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.18.2018

Odpowiedź na zadane pytania do postępowania BRP.272.18.2018

modyfikacja POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE BRP.272.18.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.13.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi opiekuńcze BRP.272.16.2018

Sprostowanie omyłek pisarskich w treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 3 - BRP.272.10.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi szkoleniowe BRP.272.14.2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2018-07-19
 • opublikował: Cecylia Mikołajczak
  data publikacji: 2018-07-19 10:54
 • zmodyfikował: Łukasz Jakubowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 11:37

Informacja o wyborze oferty

w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki: Opel Combo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi szkoleniowe BRP.272.14.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – prowadzenie grup wsparcia BRP.272.13.2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Cecylia Mikołajczak
  data publikacji: 2018-06-27 12:36

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania BRP.272.25.2017 - część 3

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Cecylia Mikołajczak
  data publikacji: 2018-06-14 09:28

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.8.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.10.2018 w części 1 i części 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania BRP.272.9.2018

Informacja z otwarcia ofert BRP.272.8.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi szkoleniowe BRP.272.10.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – usługi opiekuńcze BRP.272.9.2018

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi transportowej BRP.272.8.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.4.2018

MODYFIKACJA - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelowo-gastronomiczną BRP.272.4.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę hotelarsko-gastronomiczną BRP.272.3.2018

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNĄ BRP.272.3.2018

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.25.2017 usługi psychologiczne i seksuologiczne dla uczestników projektu "Jesteśmy aktywni"

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.26.2017 na usługi doradcy zawodowego i pośrednika pracy dla uczestników projektu "Jesteśmy aktywni"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGĘ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNĄ BRP.272.3.2018

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNĄ BRP.272.3.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS.ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BRP.272.25.2017 usługi psychologiczne i seksuologiczne dla uczestników projektu "Jesteśmy aktywni"

Informacja o roztrzygnięciu postępowania BRP.272.27.2017

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

BRP.272.27.2017 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE - świadczenie usług rehabilitacyjnych

BRP.272.26.2017 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE - świadczenie usług doradcy zawodowego

BRP.272.25.2017 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SPOŁECZNE - świadczenie usług psychologicznych i seksuologicznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry, Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert na dowozy osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r. Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) przekazuje informacje o złożonych ofertach w niniejszym postępowaniu. Zbiorcze zestawienie ofert stanowi załącznik pdf do pobrania.

Informacja z otwarcia ofert na dowozy osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2018 r. Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) przekazuje informacje o złożonych ofertach w niniejszym postępowaniu. Zbiorcze zestawienie ofert stanowi załącznik pdf do pobrania.

Modyfikacja SIWZ ŚDS Gozdowo ŚDS.G.272.3.2017

Modyfikacja SIWZ ŚDS Pietrzyków ŚDS.272.2.2017

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Września, Nekla i Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie w 2018 r.

Dowóz osób niepełnosprawnych z gmin Pyzdry, Kołaczkowo na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie w 2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi asystenckie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę asystenta osób niepełnosprawnych BRP.272.28.2017

Asystent osoby niepełnosprawnej - unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę asystenta osób niepełnosprawnych BRP.272.23.2017

Informacja o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę asystenta osób niepełnosprawnych BRP.272.22.2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej usług opiekuńczych i szkoleniowych - BRP.272.21.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkoleniową i usługi opiekuńcze BRP.272.21.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o unieważnieniu i wyborze BRP.272.20.2017

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg nieograniczony na realizację usług społecznych i zdrowotnych w powiecie wrzesińskim w projekcie "Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka"

Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu

w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami: uczestników projektu pt.: „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”.

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg nieograniczony świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami: uczestników projektu pt.: „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”

Informacja o wyborze oferty

w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka

Informacja o wyborze oferty

w przetargu nieograniczonym na wykonanie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka

PCPR Września - zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu oferty

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami: uczestników projektu pt.: „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”.

Informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu

w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług psychologicznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami

Informacja o wyborze oferty

w przetargu nieograniczonym na usługę wynajęcia sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługę gastronomiczną i usługę hotelową

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg nieograniczony na usługę wynajęcia sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługę gastronomiczną i usługę hotelową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poszukuje

2 kandydatów (kobieta i mężczyzna) do prowadzenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.